Kurs: Andrologi (7,5 hp)

Andrologisk kompetens är en bristvara inom hälso- och sjukvården. Tillsammans med Malmö universitet anordnar RFSU-kliniken därför en kurs på högskolenivå om mannens kön och sexualiteter.

Vill du lära dig om mannens kön och sexualitet och hur detta påverkar sexuell hälsa och ohälsa? Vill du bli bättre på att bemöta män och besvara mäns frågor om kön, kropp och sexualitet i vårdmöten? Då ska du ansöka till denna högskoleutbildning i andrologi.

Praktisk information om Andrologi 7,5 hp

Vi träffas dagtid under åtta föreläsningsdagar mellan 12 december 2019 och 13 mars 2020.

Kursen hålls i RFSU-klinikens lokaler på Södermalm i Stockholm.

Kursavgiften är 19 600 kronor. Observera att kursavgiften ska bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person.

Anmäl dig till kursen

Om kursen

Kursen riktar sig till dig som är kliniskt verksam, till exempel som läkare, sjuksköterska, barnmorska, psykoterapeut, fysioterapeut, kurator eller socionom, och som vill ha djupare kunskap inom området sexologi.

Utbildningen är en uppdragsutbildning på högskolenivå och ska bekostas av arbetsgivaren eller annan juridisk person.

Kursens innehåll

Kursen är tvärvetenskaplig. Du som går kursen får ta del av biologiska/medicinska, psykologiska, sociokulturella perspektiv på män och maskulinitet. Du får utifrån din yrkesroll lära dig om och öva på att arbeta med mäns sexuella frågor och problem.

I kursen ingår basal andrologi, sexualfysiologi och metodik. Kursen har ett trans- och intersexperspektiv.

Kursplanen för Andrologi 7,5 hp på Malmö universitets hemsida

Så anmäler du dig

Du anmäler dig till kursen genom Malmö universitets hemsida senast 15 november 2019.

Anmäl dig till Andrologi 7,5 hp