Kurs i egna värderingar och attityder till sex och sexualitet

RFSU-kliniken erbjuder en två-dagarskurs för att medvetandegöra yrkesverksammas egna attityder och känslor förknippade med sexualitet.

Kursen syftar till att hjälpa deltagarna att spegla sina egna attityder och känslor gentemot sexualitet för att få en ökad medvetenhet om såväl sin egen sexualitet som egna föreställningar/attityder/känslor förknippade med andra människors sexualitet. Detta för att underlätta en öppen kommunikation om sexualitet utifrån respektive yrkesroll. Kursen kommer innehålla föreläsningar men fokus kommer vara på reflektion av egna upplevelser av sex och sexualiteter, i smågrupper tillsammans med kursledare. Den är inspirerad av SAR/SSA, en beprövad metod för att arbeta med sina egna föreställningar om sexualitet. 

Var: På RFSU-kliniken, Medborgarplatsen

När: Måndag 10 och tisdag 11 december kl.8.30-17.00.

Kostnad: Priset för kursen är 4000 kr och inkluderar kursavgift, lunch och fika.

Skicka din anmälan till magnus.svensson@rfsu.se. Anmälan är bindande. Sista anmälningsdag är 12 november.

Antalet platser är begränsat och därför gäller "först-till-kvarn". 

Kursledare: Maria Carola-Bure, leg psykolog/psykoterapeut, klinisk sexolog, handledare och styrelseledamot i Svensk förening för Sexologi samt Magnus Svensson, Salar Shalmashi och Suzann Larsdotter, alla från RFSU och med lång erfarenhet inom det sexologiska fältet.

Kontaktperson: Magnus Svensson, magnus.svensson@rfsu.se, 08-6920783.