Till sidans huvudinnehåll

Resultat av patientenkät 2016 och 2017

Precis som tidigare år har RFSU-kliniken genomfört en patientenkät och när vi nu sammanställt resultatet kan vi stolt meddela att 2017 års patienter verkar vara mer nöjda än någonsin.

99 procent är mycket nöjda eller nöjda

Under hösten 2017 svarade 275 av våra patienter på en enkät om hur de upplevt sitt besök. Patienterna hade alla besökt en barnmorska, sjuksköterska, läkare eller psykoterapeut.

99 procent av de som svarat på enkäten är mycket nöjda eller nöjda med bemötandet av barnmorska, sjuksköterska eller läkare. (2016 var den siffran 98 procent).

Syftet med enkäten

Målet med enkäten är att få kunskap om hur patienter upplever tillgänglighet, bemötande, information, delaktighet och nytta. Vi ställer också frågor om orsaken till kontakten med oss, hur patienten fick kännedom om RFSU-kliniken och om vart patienten hade vänt sig om det inte varit möjligt att komma till oss.

Patientenkäten 2016

Under hösten 2016 svarade 450 av våra patienter på en enkät om hur de upplevt sitt besök. Patienterna hade alla besökt en barnmorska, sjuksköterska, läkare eller psykoterapeut.

Patientenkäten 2017 (pdf)
Patientenkäten 2016 (pdf)