Till sidans huvudinnehåll

RFSU-klinikens historia

RFSU:s klinik har alltid bedrivit pionjärverksamhet genom att identifiera nya problemområden och utveckla metoder för omhändertagande, bemötande och behandling. Läs mer om klinikens arbete genom åren här.

1970-talet

 • RFSU-kliniken var den första kliniken i Sverige som integrerade provtagning av sexuellt överförbara sjukdomar med preventivmedelsrådgivning.
 • RFSU-kliniken var den första kliniken i Sverige som jobbade med våldtäktsoffer.
 • RFSU-kliniken var Sveriges andra ungdomsmottagning.

1980-talet

 • RFSU-kliniken startar gruppterapi för sexualbrottslingar.
 • RFSU-kliniken startar gruppterapi för sexuell beroendeproblematik.

1990-talet

 • RFSU-kliniken öppnar Sveriges första sexologiska mottagning för unga män (MUM).
 • RFSU-kliniken tar fram en team-modell för hur man kan arbeta med kvinnor med samlagsmärtor (vestibulit)
 • RFSU-kliniken genomför en studie om unga mäns och kvinnors sexualvanor.

2000-talet

 • RFSU-kliniken jobbar med psykologiska drivkrafter för att köpa eller att sälja sex.
 • RFSU-kliniken jobbar metoder för att möta anhöriga till offer för sexuella övergrepp.
 • När den offentliga vården tar över ansvaret för de områden och metoder som RFSU-kliniken uppmärksammat och utarbetat så tar vi oss an nya utmaningar.