Till sidans huvudinnehåll

Med blicken mot framtidens RFSU!

"RFSU är en 86 år ung medlemsorganisation. Vi har all anledning att vara stolta över våra segrar och vårt arbete. Men om det är något vi lärt oss av RFSU:s historia är det att vi hela tiden måste utveckla vårt arbete och utmana oss själva för att vara relevant för många.

RFSU har därför inlett ett arbete med att ta fram en ny vision med blicken riktad mot vårt hundraårsjubileum 2033. Nu pågår en process där vi samtalar och lyssnar på en mångfald av röster i och utanför RFSU. Nu behöver vi dig, din kunskap, dina erfarenheter och dina drömmar!

Dialogen kommer att fortsätta under kommande två år. Under hösten 2019 inbjuds alla inom RFSU att bidra till att identifiera vad som kännetecknar RFSU idag och ge sin syn på RFSU:s riktning framåt. Inhämtningen görs genom en enkät och workshops. 

Våren 2020 fortsätter dialogen då RFSU:s förbundsstyrelse skickar ut ett första förslag på remiss. På nästa kongress fattar vi beslut om riktning för RFSU åren 2022 och 2033. 

Vi hoppas att du är med oss! Dina inspel är viktiga för vår process och för att säkerställa av vi har en mångfald av perspektiv med oss när vi lägger grunden för Framtidens RFSU." 

/RFSU:s förbundsordförande Hans Linde