Workshoppa kring Framtidens RFSU i höst!

Vill ni bidra till arbetet att hitta en gemensamt ägd riktning för framtidens RFSU? Här kan du som medlem läsa hur du kan bidra och ni som lokalförening läsa hur ni arrangerar en workshop!


Under november och december 2019 bjuds alla RFSU:are att bidra med tankar om vad som kännetecknar RFSU idag och ge sin syn på vår riktning framåt. Målet är att samla in tankar och perspektiv från RFSU:s alla delar.

Workshopparna är en del av Framtidens RFSU, som handlar om att formulera vad RFSU ska arbeta med i Sverige och världen åren 2022 till 2033. Bidragen från workshopparna kommer ge RFSU:s förbundsstyrelse ett brett och rikt material att utgå ifrån när de tar fram förslag till vision, ändamål, långsiktiga mål och delstrategier fram till 2033.

Här kan RFSU:s medlemmar delta i en workshop

Digital workshop den 10 december klockan 17.00. Länk till Facebookevent.
Växjö 27 november klockan 17.30. Klicka här för att komma till RFSU Växjös Facebookevent.
Umeå 27 november klockan 18.00. Klicka här för att komma till RFSU Umeås anmälningsformulär.
Malmö 2 december klockan 14.00 och 18.00. Klicka här för att komma till RFSU Malmös anmälningsformulär.
Digital workshop med RFSU:s ungdomsnätverk den 6 december. Klicka för att komma till ungdomsnätverkets Facebookevent.
Stockholm 12 december klockan 17.30. Klicka för att komma till RFSU Stockholms Facebookevent.
Det finns också workshops specifikt planerade för RFSU:s ordföranden, för RFSU:s medlemsorganisationer och för förtroendevalda inom vissa lokalföreningar. 

Vem kan hålla en workshop?

RFSU:s lokalföreningar och nätverk. Lokalföreningen kan hålla en workshop i samband med ett styrelsemöte där föreningens medlemmar bjuds in eller där enbart de förtroendevalda deltar. Ni väljer! 

Workshopmaterialet är utformat så att det är enkelt att skapa ett givande och inspirerande möte utan större förberedelser. 

Så anordnar ni en workshop

1. Välj tid och plats för workshopen

Workshopen kan äga rum mellan 15 november och 20 december. Den tar ungefär två timmar. Behöver ni hyra en lokal för workshopen? RFSU:s förbundskansli kan ta kostnaden.

2. Välj en workshopledare

Varje workshop behöver ha en utsedd person som kan leda mötet. RFSU:s förbundskansli erbjuder en kvällsutbildning för intresserade den 11 november. Några dagar innan kommer material och upplägg att skickas till workshopledaren. RFSU:s förbundskansli kan också gärna hjälpa till att hitta en workshopledare.

3. Berätta om era planer för RFSU:s förbundskansli!

Senast 28 oktober behöver vi ha information om vad ni planerar att göra. Skicka e-post till Hedvig Nathorst-Böös, samordnare för workshops inom Framtidens RFSU
hedvig.nathorstboos@rfsu.se eller fyll i formuläret nedan om ni är en lokalförening. 

Anmälningsformulär för workshops inom Framtidens RFSU

4. Bjud in medlemmar! 

Hör av till medlemmar eller förtroendevalda med information om när och hur workshopen ska hållas.

5. Dokumentera workshopen!

Det ni gör under workshopen är viktigt för arbetet med Framtidens RFSU. När ni anmält er workshop kommer ni att få tydliga instruktioner om hur workshopen ska dokumenteras.