Hur arbetar RFSU?

RFSU arbetar på olika sätt
för att andra ska få kunskap
om sex och kärlek och sånt.

 

Vartannat år har RFSU:s medlemmar ett stort möte.
Det kallas för kongress.

 

På kongressen bestämmer medlemmarna
vad RFSU ska jobba med.

 

RFSU har anställda som arbetar varje dag
med det som kongressen har bestämt är viktigt.

 

Det finns sjuksköterskor
som tar hand om patienter.

 

Jounalister som skriver i tidningar
för att berätta för andra
om det RFSU tycker är viktigt.

 

Projektledare som planerar.

 

Ledare har kurser om sex.

 

Många av våra medlemmar
arbetar för RFSU utan att få betalt.

 

De har gått en kurs
och kallas för informatörer.

 

Informatörerna pratar med elever i skolan
om sex och sånt.

 

Hur man har bra sex.

 

Vad man kan göra
om tror att man blivit gravid,
eller fått en könssjukdom.

 

Informatörerna pratar om kärlek,
respekt och att alla är lika mycket värda.

 

De berättar om kondomer
och andra sätt att skydda sig.

 

Informatören berättar vad du kan göra
när någon gör något med din kropp
som du inte tycker om. 

 

Informatörerna pratar om det
som är viktigt att veta.

De pratar om att alla är olika.
Och att det är okej att inte vara exakt som alla andra.

 

RFSU jobbar också med
att prata med politiker och journalister
om det som är viktigt för RFSU.

 

Det gör vi för att vi vill ändra på saker.
Det kallas för opinionsbildning.

 

RFSU tycker att det är viktigt
att prata med människor runt om i världen
om sex och samlevnad.

 

Därför har vi projekt i olika länder.
Tanzania är ett sånt land.

 

Indien är också ett sånt land.

 

Ett projekt kan handla om sjukdomen hiv
och hur man använder kondomer för att inte få hiv.

 

Ett annat projekt kan handla om
att alla har samma värde,
ingen ska bestämma över den andra.