Till sidans huvudinnehåll
Alla tretton ledamöter i RFSU:s förbundsstyrelse står tillsammans på en scen, foto.
RFSU:s förbundsstyrelse valdes på kongressen i Halmstad i juni 2023.

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen leder förbundet mellan kongresserna.

RFSU:s nuvarande förbundsstyrelse valdes på kongressen i juni 2023. I RFSU:s förbundsstyrelse sitter:

 • Lina Fridén, förbundsordförande
 • Hedvig Berntell
 • Månstråle Dahlström
 • Nadine Dawod
 • Sara Ekenbjörn
 • Theodor Varga Fridh
 • Hanna Gerdes
 • Hanna Hägglund Öfors
 • Désirée Lichtenstein
 • Jacob Lidman
 • Elin Lilja
 • Mats Målqvist
 • Emil Nordfjell

Förbundsstyrelsen väljs av kongressen

Förbundsstyrelsen väljs av kongressen och består av tretton ledamöter. Styrelsen sammanträder när ordföranden, arbetsutskottet eller minst fem styrelseledamöter begär det och är beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Styrelsen arbetar i enlighet med de riktlinjer som kongressen har beslutat om. RFSU:s nuvarande förbundsstyrelse valdes på vår digitala kongress 2021.

Presentation av RFSU:s förbundsstyrelse

Kontakta personer i förbundsstyrelsen genom att använda mallen fornamn.efternamn@rfsu.se.

Lina Fridén

Född 1990, bor i Stockholm. Utbildad statsvetare med erfarenhet av arbete med civilsamhällesfrågor. Tidigare ordförande och vice ordförande för RFSU Stockholm.

Hedvig Berntell

Född 1986, bor i Stockholm. Samhällsvetare med erfarenhet av arbete inom civilsamhället.

Månstråle Dahlström

Född 1982, bor i Göteborg. Nationalekonom med fokus på utvecklingsekonomi och bred erfarenhet av internationellt utvecklingsarbete. Tidigare verksamhetschef för RFSU Göteborg.

Nadine Dawod

Född 1989, bor i Malmö. Arbetar för Röda korset och har en master i genus, migration och social rättvisa från Lunds universitet.

Sara Ekenbjörn

Född 1986, bor i Stockholm. Erfarenhet av SRHR i utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd, har bland annat arbetat för Sida samt för nationella och internationella organisationer, däribland International Planned Parenthood Federation (IPPF).

Theodor Varga Fridh

Född 1998, bor i Umeå. Student och aktiv i RFSU Umeå.

Hanna Gerdes

Född 1978, bor i Stockholm. Jurist, författare och folkbildare specialiserad på mänskliga rättigheter.

Hanna Hägglund Öfors

Född 1990, bor i Stockholm. Socionom och projektledare med spetskompetens inom funktionsrättsfrågor.

Désirée Lichtenstein

Född 1985, bor i Stockholm. Läkare som arbetar inom SRHR, har tidigare arbetat i FN, först i Myanmar och sedan i Geneve.

Jacob Lidman

Född 1997, bor i Göteborg. Masterstudent och medicinteknisk ingenjör med erfarenhet från den breda hbtq-rörelsen.

Elin Lilja

Född 1988, bor i Stockholm. Jurist med erfarenhet från internationellt arbete, politisk påverkan och politikutveckling.

Mats Målqvist

Född 1971, bor i Uppsala. Läkare och professor i global hälsa vid Uppsala universitet. Forskar om social rättvisa och kvinnors och barns hälsa i ett globalt perspektiv.

Emil Nordfjell

Född 1999, bor i Stockholm. Tidigare förtroendevald inom arbetarrörelsen och startade Örnsköldsviks första Prideparad. Arbetar med strategisk digital kommunikation.