Till sidans huvudinnehåll
Gruppbild med förbundsstyrelsens 13 ledamöter

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen leder förbundet mellan kongresserna.

RFSU:s nuvarande förbundsstyrelse valdes på kongressen i juni 2021. I RFSU:s förbundsstyrelse sitter:

 • Hans Linde, förbundsordförande
 • My Malmeström Sobelius
 • Sara Alfredsson
 • Jakob Amnér
 • Månstråle Dahlström
 • Annika Dalén
 • Charlotte Drugge
 • Lina Fridén
 • Hanna Gerdes
 • Mats Målqvist
 • Emil Nordfjell
 • Elin Sundin

Fram till 18 oktober 2022 ingick också Romina Pourmokhtari i förbundsstyrelsen. 

Förbundsstyrelsen väljs av kongressen

Förbundsstyrelsen väljs av kongressen och består av tretton ledamöter. Styrelsen sammanträder när ordföranden, arbetsutskottet eller minst fem styrelseledamöter begär det och är beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Styrelsen arbetar i enlighet med de riktlinjer som kongressen har beslutat om. RFSU:s nuvarande förbundsstyrelse valdes på vår digitala kongress 2021.

Presentation av RFSU:s förbundsstyrelse

Kontakta personer i förbundsstyrelsen genom att använda mallen fornamn.efternamn@rfsu.se.

Hans Linde, förbundsordförande sedan 2017

Född 1979, bor i Göteborg. Tidigare riksdagsledamot och gruppledare. Medlem av FN:s högnivåkommission som bevakar det globala arbetet med sexuella och reproduktiva rättigheter. Vice ordförande för aborträttsorganisationen IPAS.

My Malmeström Sobelius, vice förbundsordförande sedan 2017

Född 1989, bor i Stockholm och har lång erfarenhet av civilsamhällesfrågor. Huvudredaktör för idétidskriften Kurage och programledare för Ideell Arenas Fenixprogram.

Sara Alfredsson

Född 1978, bor i Malmö. Utbildad lärare och arbetar med systematiskt kvalitetsarbete och skolutvecklingsfrågor rörande social hållbarhet och likabehandling.

Jakob Amnér

Född 1996, bor i Stockholm. Tidigare förbundsordförande i Sveriges elevråd – SVEA och suppleant i RFSU Stockholms styrelse. Arbetar som politisk sekreterare för Socialdemokraterna i Järfälla.

Månstråle Dahlström

Född 1982, bor i Göteborg. Nationalekonom med fokus på utvecklingsekonomi och har bred erfarenhet av internationellt utvecklingsarbete. Tidigare verksamhetschef för RFSU Göteborg.

Annika Dalén

Född 1979, bor i Umeå. Arbetar som utvecklingsstrateg med ansvar för jämställdhetsfrågor. Tidigare föreningsutvecklare på RFSU:s förbundskansli.

Charlotte Drugge

Född 1976, bor i Halmstad. Arbetar som barnmorska på ungdomsmottagning. Initierade uppstarten av RFSU Halland 2013 och var ordförande i 5 år.

Lina Fridén

Född 1990, bor i Stockholm. Utbildad statsvetare. Tidigare ordförande och vice ordförande för RFSU Stockholm.

Hanna Gerdes

Född 1978, bor i Stockholm. Jurist, författare och folkbildare specialiserad på mänskliga rättigheter.

Mats Målqvist

Född 1971, bor i Uppsala. Läkare och professor i global hälsa vid Uppsala universitet. Forskar om social rättvisa och kvinnors och barns hälsa i ett globalt perspektiv.

Emil Nordfjell

Född 1999, bor i Stockholm. Tidigare förtroendevald inom arbetarrörelsen. Arbetar med digital kommunikation på SSU.

Elin Sundin

Född 1982, bor i Stockholm. Arbetar med kommunikation och har lång erfarenhet av politik. Tidigare ordförande för Fatta.