Kongressen

RFSU:s högsta beslutande organ är kongressen, till vilken alla medlemmar i RFSU kan lägga förslag till (motioner), samt delta under och yttra sig på. Enbart ombuden har rösträtt. De väljs av RFSU:s lokalföreningar och medlemsorganisationer.
 
Kongressen samlas vartannat år, då ca 150 deltagare från hela landet umgås, diskuterar och fattar beslut om organisationens inriktning för de kommande åren. Av dessa är uppemot 80 ombud med rösträtt. RFSU AB och andra företag/organisationer deltar och visar upp sina verksamheter.
 
Förtroendeposter såsom förbundsordförande och förbundsstyrelse utses av kongressen. Mer information om nomineringsprocessen finns att läsa via denna länk.
 
Nästa kongress är i Umeå den 31 maj till den 2 juni. Kallelsen ska nå medlemmarna senast fem månader innan. Motionsstoppet är den 1 mars.
 
Mer information läggs upp på denna sida framöver.