Till sidans huvudinnehåll

Kongressen

RFSU:s högsta beslutande organ är kongressen, som äger rum vartannat år. Den senaste kongressen ägde rum i Umeå 31 maj-2 juni 2019.

Till kongressen kan alla medlemmar i RFSU kan lägga förslag till (motioner), samt delta under och yttra sig på. Enbart ombuden har rösträtt. Ombuden väljs av RFSU:s lokalföreningar och organisationsmedlemmar

Så funkar RFSUs kongress

Kongressen samlas vartannat år, då ungefär 150 deltagare från hela landet umgås, diskuterar och fattar beslut om organisationens inriktning för de kommande åren. Av dessa är uppemot 80 ombud med rösträtt. RFSU AB och andra företag/organisationer deltar och visar upp sina verksamheter.
Förtroendeposter som förbundsordförande och förbundsstyrelse utses av kongressen.