Till sidans huvudinnehåll

Generell info om RFSU:s kongress

Kongressen är RFSU:s högsta beslutande instans. Medlemmar från hela landet samlas för att diskutera och besluta om organisationens nya förbundsstyrelse samt vilka inriktningar och mål som ska leda under kommande år. Nedan hittar du all information du behöver för att delta!

Kallelse

Skriftlig kallelse till kongressen ska vara medlemmar samt lokalföreningar tillhanda senast 150 dagar före kongressen. Den ska bland annat innehålla motionsregler samt sista dag för anmälan av ombud. Kallelsen publicerades i decembernumret (2020) av medlemstidningen Lust, och på rfsu.se/kongress.

Kallelse kongress 2021 (pdf)

När, var & hur?

Kongressen hålls den 11-13 juni 2021. Kongressen 2021 kommer att genomföras helt på distans, med digitala verktyg. Mer information om exakt hur kongressen kommer att gå till kommer inom kort.

Nominera!

Kongressen väljer en förbundsstyrelse, inklusive förbundsordförande, samt valberedning och revisorer. Alla medlemmar och organisationsmedlemmar kan nominera. Nomineringsstoppet var den 20 december 2020. Nomineringarna skickades in via nominera.se/rfsu där information om nomineringsprocessen och valberedningens arbete finns samlat.

Motionera!

En motion är ett förslag från en medlem, lokalförening eller organisationsmedlem om någonting viktigt som riksförbundet ska göra, ändra eller på annat sätt ta ställning till. Motionsstoppet var den 11 mars. Läs mer om motioner här.

Förbundsstyrelsens förslag

Förbundsstyrelsen lägger fram egna förslag (propositioner) för ombuden att ta ställning till. Merparten kom redan i december så att lokalföreningarna kan diskutera dem på sina årsmöten i februari.

Vill du vara med?

Alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt. Ungefär hälften av deltagarna är ombud med rösträtt. Vill du vara ombud utses du av din lokalförenings årsmöte. Varje lokalförening har rätt till minst två ombud. Därutöver fördelas 30 ombud proportionellt mellan lokalföreningarna. Varje organisationsmedlem har rätt till ett ombud. Sista dag för ombudsanmälan var den 11 mars. 

Gå med i kongressens diskussionsforum på Facebook

Du som är medlem eller engagerad inom RFSU, har möjlighet att vara med i kongressens diskussionsforum. Här hittar du uppdaterade nyheter, samtliga möteshandlingar och merparten av den information du behöver om kongressen.

Kongressens styrdokument 

Kongressen har sin grund i RFSU:s styrdokument. Dokumentens riktlinjer, stadgar och kriterier skapar tillsammans modellen för kongressen 2021. Läs gärna mer om våra styrdokument.

Pressmeddelanden och kontakt 

För uppdaterade pressnyheter klickar du här.
Kongressens pressansvarige person hittar du här.