Till sidans huvudinnehåll

Ombudsanmälan

I detta formulär anmäler du de personer som din lokalförening eller organisationsmedlem utsett till era ombud. Efter att alla ombud och reserver är anmälda, får samtliga deltagare fylla i en mer detaljerad deltagaranmälan för att dela med sig av fler uppgifter om sig själva, till exempel sina personliga behov.

Ombudsanmälan (för lokalföreningar & organisationsmedlemmar)

Information om dig som anmäler ombud

Ombuden utsågs av:

Information om ombud

Lista med kryssrutor eller alternativknappar

Samtycke till lagring av personuppgifter