Till sidans huvudinnehåll

Så funkar kongressen 2021

Kongressen 2021 är digital och består av fyra olika rum. I de olika rummen gör vi olika saker - tänk på det som de olika rummen på en fysisk kongress. Här nedan beskriver vi upplägget i de olika rummen. När kongressen startas kommer det finnas möjlighet att få en utbildning i kongressens upplägg, för att förstå de olika verktygen.

Direktsändning från studion - via Youtube

Det här är navet för kongressen och sänds via YouTube eller liknande. Studion leds av en programledare och ett mötespresidium bestående av mötesordförande och bisittare, från en direktsänd studio. Från studion tar vi del av tal, panelsamtal, information om beredningar och beslut och diverse roliga och lekfulla inslag.

I studion är inte närvaro-, yttrande- och förslagsrättigheter helt i linje med stadgarnas upplägg. Enbart mötesledning, förbundsstyrelse, valberedning, revisorer, konferencier och dem som mötesledningen beslutar har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i direktsändningarna. Medlemmarnas närvarorätt motsvaras här av att vara åskådare.

Debatt och beslut - i VoteIT

Det är här beredning och beslut sker. Den interaktiva dialogen mellan mötesdeltagarna gällande debatt, förslag och beslut sker främst inom ärende- och beslutshanteringssystemet VoteIT, som tidigare har använts på RFSUs kongresser. Detta sker i form av så kallad “asynkron” textbehandling, det vill säga att, till skillnad från studions “här och nu”-upplägg, är upplägget i VoteIT utsträckt över tid, likt en chatt. Beredning och omröstning av ett förslag kommer vara öppen i flera timmar, för att säkerställa att ombuden hinner sätta sig in i hur ärenden utvecklas under mötets gång och hinna diskutera och rösta i sin egen takt. Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i VoteIT styrs av deltagarnas behörigheter och följer stadgarnas upplägg.

VoteIT öppnar för diskussion och förslag tisdagen den 8 juni klockan 09:00. Inga beslut fattas innan mötet öppnats formellt av förbundsordföranden vid den tidpunkt som anges i programmet.

Videomöten i Zoom

Som komplement till VoteIT kan de som vill delta i schemalagda Zoom-möten. Här kan vi träffas i realtid för att prata om en specifik fråga. Mötesrummen har dock ett maxtak för hur många som kan vara med. Blir det för många så behöver de som varit med längst tid lämna mötet för att ge plats åt nya deltagare. Det som sägs i dessa rum dokumenteras inte. Alla förslag och alla viktiga argument ska läggas fram i VoteIT.

Funktionärerna i videomötena har i uppdrag att vid behov föra talarlista och se till att deltagarna håller sig till ämnet och använder en schysst ton mot varandra. De ska med jämna mellanrum och vid förfrågan från nya deltagare sammanfatta hur diskussionerna gått tidigare. Funktionärerna har befogenhet att stänga av deltagares mikrofoner och även stänga ute deltagare från mötet, oavsett dessas mötesrättigheter. Funktionärernas beslut kan inte överklagas.

Det finns även slutna videomöten för de olika funktionerna under mötet, såsom valberedning förbundsstyrelse, revisorer, mötesledning och delegationer. Dessa modereras av deltagarna själva och det behövs en särskild inbjudan för att delta. Behöver du ett videomöte till din delegation, eller någon annan konstellation, exempelvis de som vill skriva och lägga ett gemensamt förslag i någon sakfråga, anmäler du detta till kongressbyrån, eller startar ett eget möte i ett verktyg som passar deltagarna bäst.

Det som sägs i videomötena dokumenteras av mötesfunktionärer men medtages inte i kongressprotokollet. Inga yrkanden kan göras i Zoomrummen, utan enbart i VoteIT.

Mingel i Wonder.me

Wonder är ett mingelrum, som inte är modererat av någon samtalsledare. Här kan du själv vandra runt bland olika rum för att vara med i de samtal du är intresserad av. Dessa kan handla om vädret, en bra serie eller något av det som diskuteras i VoteIT. Det är deltagarna själva som bestämmer vad som ska diskuteras. Wonder.me kan jämföras med minglet vid kaffeautomaten på en fysisk kongress.