Till sidans huvudinnehåll

800 kvinnor dör varje dag - på 1000 dagar ska det vända men vad görs?

Svensk biståndspolitik behöver höja tempot och skärpa tonen när det gäller att tydliggöra behovet av insatser mot mödradödligheten i världen. Fortfarande dör 800 kvinnor varje dag för att de blivit gravida.

Om 1000 dagar ska Milleniemålen vara uppnådda.

För 4 veckor sedan deltog över 2600 personer på 32 orter i Sverige i barnvagnsmarscher mot mödradödlighet.

År 2000 lovade politiker i alla världens länder att minska mödradödligheten med tre fjärdedelar till år 2015 ñ milleniemål nummer fem. Det målet visar lägst chans att uppnås. Kvinnors och flickors rätt att bestämma över sin egen kropp, rätten till fri abort och tillgång till preventivmedel är ingen kontroversiell fråga i Sverige. För den svenska regeringen är det här ett prioriterat område. Sverige har möjlighet att påverka i viktiga internationella politiska sammanhang. Därför kräver RFSU att biståndsmedel till preventivmedel, sexualundervisning och säkra aborter ökar.

-  Ett av skälen till den höga mödradödligheten i världen är att många kvinnor saknar rätt till säkra aborter. Samtidigt ser vi allt fler abortkritiska utspel i Sverige, EU och resten av världen. Det skapar oro och förtydligar behovet av riktade insatser mot mödradödlighet i stort och för rätten till säkra aborter. Rätten att bestämma över sin egen kropp är och borde vara starkare för alla kvinnor i världen, säger RFSU:s generalsekreterare Maria Andersson.

- RFSU vacklar inte när det gäller aborträtten. Att bli oönskat gravid händer kvinnor över hela världen och tyvärr dör väldigt många i onödan. Rätten till sexuell och reproduktiv hälsa måste bli starkare och vi borde ha kommit längre och närmare milleniemål fem, avslutar Kristina Ljungros, förbundsordförande för RFSU.

RFSU kräver att

  • Regeringen avsätter minst 10 procent av biståndet till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
  • Sverige pressar EU att öka takten så att milleniemål fem uppnås till 2015.
  • Biståndsministern kräver att sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter finns med i de nya utvecklingsmålen efter 2015.

För information och kontakt

Josefin Morge, pressansvarig på RFSU, tel: 0705-52 00 81 e-post: josefin.morge@rfsu.se