Till sidans huvudinnehåll

8 mars är nära

Svenska föräldrar protesterar mot att 800 kvinnor dör varje dag för att de blivit gravida. Tillsammans kräver vi insatser mot mödradödligheten i världen. Och det är Dieter, Preben, Claude och Ross som står i vägen, det skriver serietecknaren Liv Strömquist i specialframtagen serie om mödradödlighet och kvinnors rätt till sin egen kropp.

År 2000 lovade politiker i alla världens länder att minska mödradödligheten med tre fjärdedelar till år 2015 – milleniemål nummer fem. Det målet visar lägst chans att uppnås. Kvinnors och flickors rätt att bestämma över sin egen kropp, rätten till fri abort och tillgång till preventivmedel är ingen kontroversiell fråga i Sverige. För den svenska regeringen är det här ett prioriterat område. Sverige har möjlighet att påverka i viktiga internationella politiska sammanhang. Därför kräver RFSU och alla som går marschen att biståndsmedel till preventivmedel, sexualundervisning och säkra aborter ökar.

RFSU kräver att

  1. Regeringen avsätter minst 10 procent av biståndet till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
  2. Sverige pressar EU att öka takten så att milleniemål fem uppnås till 2015.
  3. Biståndsministern kräver att sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter finns med i de nya utvecklingsmålen efter 2015.