Till sidans huvudinnehåll

Socialstyrelsen tar bort abortstatistiken

Inget ont som inte har något gott med sig. Nu har vi möjligheten att skapa nytt patientregister för kvinnor som genomgår en abort.

RFSU ser det som olyckligt att det nu inte finns någon form av uppföljning av abortvården i Sverige, då Socialstyrelsen stoppar insamling av statistik. Men det ger samtidigt en möjlighet till förbättring jämfört med dagens abortregistrering. Om socialstyrelsen bedömer att nuvarande registrering strider mot lagstiftningen och hotar personlig integritet är det kanske hög tid att se över lagstiftningen.

- All annan vård och behandling registreras idag och vi frågor oss varför Socialstyrelsen särbehandlar aborter? Dagens särbehandling av hur aborter registreras har sina historiska orsaker och var ett nödvändigt skydd för kvinnor då abort var starkt stigmatiserat. Är det inte är dags att på allvar sluta stigmatisera kvinnor som gör abort? RFSU menar att detta upprätthåller synen på abort som ett särskilt misslyckande och ett ingrepp att tala tyst om. Att genomgå en abort är ingenting skamfyllt, konstaterar Kristina Ljungros.

En bra statistik möjliggör uppföljning och ger underlag för forskning som kan utveckla kvalité inom den vård och behandling som ges. Utan statistiken kan vi inte jämföra preventiva insatser eller få svar på vilka preventiva åtgärder som fungerar. Att minska de oönskade graviditeterna är ett prioriterat område, men för att lyckas med det krävs att vi satsar mer på det preventiva arbetet. En annan viktig aspekt är att eventuella komplikationer registreras, vilket är en viktig del i arbetet med utveckling av kvalitet och säkerhet.

Fördelarna med ett abortregister som fungerar som andra patientregister i vården är stora, vilket bland andra regeringens utredare Anders Milton påpekade redan 2009 i en promemoria då han ledde socialdepartementets arbetsgrupp för förebyggande av oönskade graviditeter. Precis som för annan vård behöver vi följa upp och beforska för att utveckla behandling och förebyggande arbete och genom ett register kan vi också säkra att tillgången på vård och behandling är jämlik och ges på samma grunder i hela landet.