Till sidans huvudinnehåll

Varannan ung vuxen använder ”kådis” med ny partner

– men männen är de som oftast har kondomen redo

Att använda kondom vid samlag med ny partner är svenskarna bra på, och de yngre är bättre än de äldre. Bland unga vuxna mellan 21 och 35 år använder hälften kådisen när de har en ny partner, det visar Kådiskollen 2013 från RFSU. Männen är de som är allra bäst på att ta initiativ till kondomanvändandet, tre av tio anger att de oftast är den som plockar fram kondomen och lika många menar att de alltid har en kondom tillgänglig.

Kådiskollen 2013 är en statistisk säkerställd undersökning från RFSU där 1079 personer i Sverige svarat på frågor om sina sex- och kondomvanor. Undersökningen visar att mer än hälften vanligtvis använder någon av form skydd och de allra flesta (28 procent) använder hormonella alternativ så som p-piller, minipiller, p-stav, p-ring och spiral. Det näst mest använda preventivmedlet är kondom (25 procent).

Att använda kondom är vanligast bland yngre personer. Närmare var tredje person mellan 21 och 35 år använder vanligtvis kondom när de har samlag. Men även om de unga vuxna är bra på att mestadels använda kondom vid samlag är andelen som använder kådisen vid nya sexuella kontakter ännu högre. Varannan person mellan 21 och 35 år plockar fram kondomen när de har samlag med någon ny. Sett till genomsnittet i alla ålderskategorier är andelen fyra av tio.

– Det här är den mest sexuellt aktiva breda gruppen där både klamydia och oönskade graviditeter är vanligast. Det är dags att ta flera initiativ nu. Vi behöver nå ut med relevant information, fler samtal i samband med testning och hjälp till egenreflektion riktad mot de i den här målgruppen. Det behövs riktade och specifika insatser för de som tar risker ofta, men också generella insatser för att öka vanan att skydda sig, säger Pelle Ullholm, sexualupplysare på RFSU.

Kådiskollen visar också att de allra flesta möts av positiva reaktioner när de föreslår kondom. Hela 51 procent av de unga vuxna möts oftast av positiva reaktioner när de plockat fram kondomen medan endast tre procent anger att reaktionerna har varit negativa. Sett till alla ålderskategorier så är det fler män än kvinnor som upplevt mest positiva reaktioner (58 respektive 49 procent).

– Det handlar om att skaffa sig erfarenhet av kondomanvändande för att känna trygghet och självsäkerhet för att ta initiativet. Det betyder också mycket vad andra tycker. Om man tror att ens vänner använder kondom blir man betydligt mer benägen att själv skydda sig, säger Pelle Ullholm.

Kondomen – främst ett skydd mot graviditet enligt unga vuxna
Att använda kondom är både positivt och negativt enligt svenskarna. Sett till hela befolkningen är skydd mot könssjukdomar den vanligaste anledningen till att plocka fram kondomen. Rädslan för att smittas av en könssjukdom är dock aningen lägre bland unga vuxna jämfört med genomsnittet av alla ålders-kategorier (44 respektive 49 procent). Istället anger 52 procent av de unga vuxna att den största anledningen till att de använder kondom är för att skydda sig mot graviditet. Men samtidigt som det finns många fördelar med kondomen svarar var fjärde ung vuxen att det finns negativa aspekter som gör att den väljs bort. Närmare sex av tio anger också att den största nackdelen med kådisen är att det inte är lika skönt att ha samlag med kondom som utan.

– Det är viktigt att hitta en kondom som passar och det gör man absolut lättast genom att prova sig fram. Men här spelar även produktutvecklingen en stor roll. Det är viktigt att vi fortsätter skapa skönare kondomer som inte tummar på säkerheten. Ju skönare kondomen är, desto oftare kommer den att åka på, säger Pelle Ullholm.

Kådiskollen 2013 från RFSU visar också att männen är de som i störst utsträckning alltid har en kondom tillgänglig, det anger 27 procent av dem. Motsvarande siffra bland kvinnorna är 19 procent. Ändå finns det många anledningar till att kondomen inte kommer fram när det verkligen gäller. Var femte svensk menar att de inte plockar fram kondomen i stundens hetta. Den andelen är högre bland män än kvinnor. 21 procent av männen hoppar över kondomen i skarpt läge, motsvarande siffra bland kvinnorna är 16 procent.

Om Kådiskollen 2013:
Kådiskollen 2013 baseras på resultatet från en statistiskt säkerställd undersökning som har genomförts av undersökningsföretaget NORM (Norm Research & Consulting AB) på uppdrag av RFSU. Undersökningen genomfördes online, via en så kallad accesspanel, i januari 2013. Urvalsramen för respondenterna är boende i Sverige, Norge, Finland och Danmark mellan15 och 65 år, som haft sex minst en gång. Undersökningen är riksrepresentativ och representerar ett genomsnitt av befolkningen för den aktuella målgruppen. Totalt deltog 4 325 personer i undersökningen, varav 1 079 från Sverige. I undersökningen efterfrågades bakgrundsvariablerna ålder, kön, civilstånd och kondomanvändning.

För ytterligare information, pressbilder samt för att ta del av hela undersökningen, vänligen kontakta nedan.

Presskontakter:

RFSU Förbundet
Josefin Morge, pressansvarig
Tel: 070 – 552 00 81
Email: josefin.morge@rfsu.com

Agency
Frida Bosma, presskontakt
Tel: 070 - 915 25 94
Email: frida.bosma@agency.se

RFSU AB
Jessica Åström, nordisk produktchef
Tel: 08 – 633 46 10
Mobil: 070 – 540 55 09
Email: jessica.astrom@rfsu.com

Fakta om RFSU:
Att förändra och förbättra människors liv har varit RFSU:s drivkraft ända sedan starten 1933. Genom sexual-upplysning, utbildning och opinionsbildning vill vi slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan, i Sverige såväl som internationellt. När du köper en produkt, är medlem, samarbetar eller stödjer RFSU:s arbete bidrar du till fortsatt förändring av människors liv.

Affärsidén för RFSU AB är att genom att erbjuda produkter av högsta kvalitet ge män och kvinnor ett säkert och mer lustfyllt sexliv och därmed en bättre livskvalitet. Överskottet skapar resurser för ägarna, RFSU-förbundet, att bedriva information och upplysning inom sex- och samlevnadsområdet.