Till sidans huvudinnehåll

Chockerande beslut om abortvård i Kronoberg

RFSU ser mycket allvarligt på att Moderaterna och Centerpartiet i landstingsstyrelsen i Kronoberg igår valde att rösta för Kristdemokraternas förslag om att utreda samvetsfrihet för landstingspersonalen.

Folkpartiet valde att lägga ner sina röster, vilket är lika anmärkningsvärt. Om förslaget blir verklighet skulle det innebära att personal skulle kunna säga nej till att utföra abort.

- Att öppna för en utredning är ingenting annat än att öppna dörren för samvetsfrihet inom vården, något Sverige tidigare varit förskonade från. Vårdpersonal ska inte kunna välja bort arbetsuppgifter som ingår i det yrke de är anställda för att utföra. Vi är mycket förvånade över samtliga allianspartiers agerande då de på riksplanet har varit tydliga med att samvetsfrihet inte ska införas i svensk vård. Detta är ingenting annat än att öppna för ett abortmotstånd som skulle försvåra för kvinnor som vill avbryta en oönskad graviditet säger Kristina Ljungros, förbundsordförande för RFSU.

I Norge finns möjligheten för vårdpersonal att vägra utföra aborter på grund av samvetsbetänkligheter. Detta försvårar möjligheten för kvinnor att kunna avbryta en oönskad graviditet, framförallt på mindre orter.

- I en barnmorskas arbetsuppgifter ingår abortvård. Det är ingen mänsklig rättighet att arbeta som barnmorska, däremot är det en mänsklig rättighet att få tillgång till den lagstadgade vården, och där ingår rätten till abort säger Kristina Ljungros.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet röstade mot förslaget och Folkpartiet valde att lägga ner sin röst.

- Vi förutsätter att allianspartierna tänker om inför omröstningen i landstingsfullmäktige den 25 november och inte röstar för införandet av samvetsklausuler säger Kristina Ljungros.

Kontakt

Kristina Ljungros, förbundsordförande
070-2542775
kristina.ljungros@rfsu.se