Till sidans huvudinnehåll

"Väldigt svårt att få rätt hjälp"

Mottagningarna där du kan få hjälp med problem i ditt sexliv är för få - det handlar P3 Nyheterna om i idag. RFSU har länge pekat på det på många håll i landet saknas sexologisk kompetens och att det saknas förståelse för att sexualitet och lust är en viktig del i folkhälsoarbetet.

Många i Sverige söker professionell hjälp för sexuella problem. Men hjälpen är på många orter svår att få och RFSU konstaterar det finns alldeles för få sexologiska mottagningar i Sverige.

– Fler sexologiska mottagningar behövs och det kräver politiska prioriteringar och politisk vilja för uppnå det. Sexualitet och lust borde vara en självklar del av folkhälsoarbetet och RFSU arbetar hårt för att för uppmärksamma hur viktigt det är för livskvaliteten, säger RFSU:s förbundsordförande Kristina Ljungros.

Till RFSU-kliniken i Stockholm hänvisas allt fler patienter från andra verksamheter därför att man på dessa mottagningar inte har tillräcklig kompetens att behandla problem kopplade till sexualitet eller samlagssmärta. Många vänder sig också till RFSU för att få svar på frågor om hur lusten påverkas när man blir äldre, eftersom andra vårdgivare inte kan svara.

– Under våren har RFSU-kliniken exempelvis arbetat med en grupp patienter med samlagssmärtor. Gruppen har letts av en legitimerad psykoterapeut och en barnmorska. Många av patienterna har berättat att det varit väldigt svårt att få rätt hjälp. Så ska det inte vara. Redan 2006 hade RFSU som valkrav att varje landsting skulle ha sexologiska mottagningar och kompetens och att de sexologiska mottagningarna måste bli fler. Det kravet är fortfarande högst aktuellt. Vi ser också ett stort behov av att fler inom vård och omsorg får sexologiska utbildningar, konstaterar RFSU:s generalsekreterare Maria Andersson.