Till sidans huvudinnehåll

RFSU-kliniken: Fler borde dra lärdom av oss

RFSU-kliniken ligger i topp gällande nöjdhet, men RFSU oroas samtidigt av att öppenvården brister gällande sexologisk kompetens.

RFSU:s klinik i Stockholm har kontakter med många patienter i frågor om sexualmedicin, konsultation och behandling av sexuella frågor och problem. Och de som besöker kliniken är mycket nöjda. Hela 99 procent är nöjda tack vare tillgänglighet, kompetens och bemötande som alltid har siktet inställt på en jämlik och individanpassad vård. Samtidigt ser RFSU med oro på att många som kommer till kliniken gör det eftersom de upplever att kompetens och tillgänglighet inom övriga vården brister när det gäller sexologiska frågor.

– RFSU har arbetat kliniskt, praktiskt och politiskt med sexuell och reproduktiv hälsa i över 80 år och RFSU-kliniken är en viktig del av den verksamheten. Till RFSU-kliniken är alla välkomna och de som besökt oss under året är mellan 15 och 85 år. Man kommer till oss med sina intimasteproblem och frågor. Målet med verksamheten är att ge god vård i samklang medpatienten. Att i stort sett varje patient är nöjd är glädjande, säger RFSU:sgeneralsekreterare Maria Andersson.

– En fjärdedel av de som besökt RFSU-klinikens psykoterapeuter uppger att de inte gått eller vetat vart de skulle vända sig om de inte kunnat komma till oss. Nästan lika många svarar att de skulle ha anlitat privat psykoterapeut. Det är siffror som stämmer väl överens med våra erfarenheter. Har man psykosexuella frågor och problem finns få offentliga vårdgivare med relevant kompetens att tillgå, säger Eva Marie Sundberg, chef för RFSU-kliniken.

Patientenkäten utfördes under perioden december 2013 - februari 2014 och 510 personer svarade. Vi önskade få kunskap om hur de som besöker RFSU-kliniken upplevde tillgänglighet, bemötande, information, delaktighet och nytta.

Förutom den kliniska verksamheten håller RFSU-kliniken även akademiska spetsutbildningar inom bland annat andrologi och bedriver forskning i samverkan med andra experter och specialister.

– RFSU-kliniken ska vara en mottagning i framkan och enkäten visar att vi mycket väl når det målet, säger Maria Andersson.

För kontakt och mer information

JosefinMorge, pressansvarig på RFSU
Tel:070-552 00 81
E-post: josefin.morge@rfsu.se