RFSU välkomnar DO:s beslut

Diskrimineringsombudsmannen meddelade idag att barnmorskan som vägrats anställning på grund av att hon inte vill medverka vid aborter – inte är diskriminerad av arbetsgivaren, Jönköpings läns landsting.

– Det är med stor glädje vi tar emot dagens besked från DO. Beslutet visar att det inte råder någon tvekan, abortvård ingår i en barnmorskas yrke och kvinnors rätt till lagstadgad vård är en självklarhet. En enskild vårdutövares samvetsbetänkligheter får inte gå ut över patienters rätt till vård, säger Kristina Ljungros, förbundsordförande för RFSU.

Alla människor har givetvis rätt att besluta om gränserna för sitt eget samvete, men dagens beslut visar att inom ramen för en barnmorskas yrke ingår bland annat abortvård. Om man inte, av olika anledningar, vill arbeta med detta finns många andra professioner inom vården.

–  Rätten till hälsa är en mänsklig rättighet, det är däremot ingen mänsklig rättighet att arbeta som barnmorska, säger Kristina Ljungros.

För pressfrågor kontakta:
Viktoria Myrén, pressansvarig (vik.)
Mobil: 070 552 00 81
Telefon: 08-692 07 18
viktoria.myren@rfsu.se