Till sidans huvudinnehåll

Stoppa Irlands omänskliga abortlagar

RFSU:s aborträttsnätverk har tagit initiativ till en manifestation i Stockholm imorgon i protest mot Irlands behandling av den unga kvinna som efter en våldtäkt nekats abort. Hon tvingades till en lång, utdragen byråkratisk process som resulterade i att hon mot sin vilja fick förlösas med kejsarsnitt.

Manifestation mot Irlands omänskliga abortlagar
Tid: torsdag 28 augusti kl.17.00 - 17.30
Plats: Irländska ambassaden, Hovslagargatan 5 i Stockholm
Talare: Maria Arnholm, Jämställdhetsminister, Gunvor Eriksson, Miljöpartiet och Kristina Ljungros, RFSU:s förbundsordförande

– I solidaritet med aktivister på Irland, kvinnan i fallet och som en protest mot irländska statens syn och behandling av kvinnor manifesterar vi för stå upp för alla kvinnors rätt till sina egna kroppar, säger Emilie Weiderud från RFSU:s aborträttsnätverk

Bakgrundsinformation

Kvinnan, en nyanländ invandrare i tonåren, hade blivit brutalt våldtagen i sitt hemland och vid ankomst till Irland upptäckt att hon blivit gravid till följd. Hon uppsökte genast läkare för att ansöka om abort. Hon var då i vecka 8. Trots att läkare och psykiatriker ansåg att hon riskerade att ta sitt liv om hon skulle fullfölja graviditeten - ett av kraven för att få rätt till abort - så nekades hon abort. Vad som istället följde var 17 veckor av väntan.

På grund av hennes immigrantstatus hade hon inte heller möjlighet att resa till Storbritannien, så som tusentals irländska kvinnor gör varje år för att göra abort. Hennes bristande språkkunskaper, att hon var ung och nyanländ var gjorde det svårt för henne att söka andra vägar för att avbryta den oönskade graviditeten. Under den 17 veckor långa väntetiden försökte kvinnan ta livet av sig och när hon sedan påbörjade en hungerstrejk beslutade man att tvångsmata henne. Sedan togs beslut att i vecka 25 utföra kejsarsnitt - mot kvinnans vilja - då en fortsatt hungerstrejk ansågs riskera fostrets liv.

Lagen från 2013, ”Protection of Life During Pregnancy Act”(Skydd av livet under graviditeten), är tänkt att ge skydd och laglig möjlighet till abort om en kvinnas liv är hotat om en graviditet fullföljs. Lagen kom till på grund av en annan tragisk händelse 2012 där Savita Halappanavar blev nekad abort och sedan dog till följd av en infektion på ett irländskt sjukhus. Dock så länge fostret ges likvärdigt skydd under lagen som den gravida kvinnan så är ändringar i lag och praktiken svåra att få igenom.

Om RFSU:s Aborträttsnätverk

RFSU:s Aborträttsnätverk samlar ideella krafter och anställda i kampen för allas rätt till tillgängliga och säkra aborter. Aborträttsnätverket bidrar med kunskapshöjning, nätverk nationellt och globalt, samt med inspiration och kommunikationsinsatser. Nätverket är öppet för RFSU:s medlemmar.