Dagens dom mycket glädjande - abortvård ingår i barnmorskeyrket

Dagens dom i Jönköpings tingsrätt i Grimmark-fallet är glädjande. En barnmorska kan inte vägra att arbeta med abortvård och samtidigt söka anställning som barnmorska. Lagstiftningen slår tydligt fast att vård i Sverige ska utgå från patientens behov och inte yrkesutövarens. Dagens dom bekräftar det.

– Dagens dom är både glädjande, väntad och viktig då tingsrätten konstaterar att abortvård ingår i barnmorskeyrket och att Ellinor Grimmark inte är diskriminerad eller får något skadestånd, säger RFSU:s förbundsordförande Kristina Ljungros.

– Barnmorskeyrket är ingen buffémeny där det fritt går att välja arbetsuppgifter. Krav på att olika yrkesgrupper ska undantas från vissa arbetsuppgifter med hänvisning till så kallad samvetsfrihet, eller vårdvägran, framförs med jämna mellanrum i debatten, men dessa krav riskerar både patientsäkerhet och bemötande inom abortvården. Patientens behov och rätt till integritet och självbestämmande är en grundläggande princip i svensk hälso- och sjukvård, en princip som frångås samma stund som vårdvägran tillåts. Därför är dagens besked glädjande och vad vi förväntat oss, säger Kristina Ljungros.