​Från CONCORD: Öppet brev om avräkningar i biståndsbudgeten för flyktingmottagande

Idag skickar RFSU och Concords alla medlemsorganisationer ett öppet brev till statsministern och finansministern eftersom vi alla känner stor oro inför att den stora andelen avräkningar av biståndsbudgeten ska öka ytterligare.

Stockholm: 2015-10-13

Till: Statsminister Stefan Löfven och Finansminister Magdalena Andersson

Öppet brev om avräkningar i biståndsbudgeten för flyktingmottagande

Bästa Stefan Löfven och Magdalena Andersson!

”Svenskt bistånd medverkar till att minska fattigdomen i världen. Vårt stöd bidrar till fattiga länders ekonomiska och politiska utveckling. Det stärker deras demokrati och skapar förutsättningar för dem att själva minska fattigdomen.”

När Sida under rubriken ”Det här är svenskt bistånd” beskriver på sin hemsida vad de skattemedel som finansierar Sveriges biståndspolitik bidrar till framgår inte att nära en fjärdedel av biståndsbudgeten inte används för fattigdomsbekämpning, och inte utvärderas mot biståndets mål. Av 40,4 miljarder budgeterade medel för bistånd stannar i år 8,8 miljarder i Sverige. Nästa år förväntas avräkningarna bli ännu högre.

Vi, undertecknare av detta brev som dagligen arbetar nära människor som lever i fattigdom och utsatthet i de fattiga länder där biståndet ska göra skillnad, känner en stor oro inför att den stora andelen avräkningar av biståndsbudgeten ska öka ytterligare.

Resursstarka länder som Sverige står inför en stor utmaning när kriser i vår omvärld tvingar miljoner människor att fly sina hem. Vi är stolta över den värme och det stora engagemang som medmänniskor, organisationer, myndigheter och skolor runtom i Sverige visar dem som under mycket svåra förhållande lyckats lämna krig och förtryck i sina hemländer och tagit sig till Sverige.

Sverige ska ha en solidarisk och human flyktingpolitik. Att ta pengar från människor som lever i fattigdom för att betala för andra människors rätt till skydd och asyl är inte en solidarisk politik.

Vi, undertecknare av detta brev, har ett ansvar för att ge en röst åt dem som inte själva har tillgång till den svenska debatten. Därför vill vi att regeringen presenterar ett nytt system för hur det viktiga flyktingmottagandet ska finansieras utan att Sverige urholkar biståndet.

Innan ett nytt system för betalning av flyktingmottagandet är på plats ser vi fram emot svar på två frågor:
1. Hur stor andel av biståndsbudgeten anser regeringen att det är rimligt att ta från arbetet för att minska fattigdom och stärka demokrati, istället för att finansiera flyktingmottagandet från andra nationella budgetposter eller med andra möjliga finansieringsalternativ?
2. Vilka biståndsinsatser kommer att nedprioriteras när avräkningarna ur biståndsbudgeten nu når nya rekordnivåer och eventuellt ökar ytterligare?

Vänliga hälsningar
Action Aid - Christine von Sydow, Generalsekreterare
Afrikagrupperna, Gabi Björsson, Generalsekreterare
Diakonia – Bo Forsberg, Generalsekreterare
Erikshjälpen, Daniel Grahn, Generalsekreterare
Forum Syd – Annica Sohlström, Generalsekreterare
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) – Malin Nilsson, Generalsekreterare
Kvinna till Kvinna – Lena Ag, Generalsekreterare
PMU – Niclas Lindgren, Direktor
RFSU – Maria Andersson, Generalsekreterare
Svenska Afghanistankommittén – Anna-Karin Johansson, Generalsekreterare
Svenska Kyrkan – Gunilla Hallonsten, Tf Internationell Chef
Svenska missionsrådet – Eva Christina Nilsson, Generalsekreterare
Union to Union – Kristina Henschen, Kanslichef
WaterAid – Cecilia Chatterjee-Martinsen, Generalsekreterare
We Effect – Anneli Rogeman, VD
/ Medlemmar i CONCORD Sverige