Till sidans huvudinnehåll

Gruppbehandling av smärta vid samlag ger hopp om förändring

Ett stort antal kvinnor söker sig till RFSU-kliniken för smärta vid samlag. Kliniken har sedan 90-talet utformat behandlingsinsatser för den här patientgruppen och under våren 2014 erbjöds även gruppbehandling.
– Patientgruppen delar samma problematik, men olika teman kan vara mer eller mindre centrala för var och en. Det kan bero på hur länge man haft smärtan och på individuella sårbarhetsfaktorer, säger Inger Björklund, psykoterapeut på kliniken.

Gruppbehandlingen förra våren bestod av åtta tillfällen à 1,5 timmar under en tvåmånadersperiod. Varje tillfälle hade ett förberett tema utifrån vanliga frågor i samband med behandling av smärta i underlivet. Det kan ha handlat om smärtans konsekvenser – hur den påverkar patientens liv och sexualitet eller smärtan ur ett medicinskt perspektiv och fakta om underlivets anatomi.

Fem kvinnor deltog i gruppen och uttryckte efteråt positiva upplevelser av att få dela sina erfarenheter med andra och kunna känna igen sig.

– Att möta andra med liknande svårigheter blir normaliserande och minskar upplevelser av skam och skuld. Genom att gruppbehandlingen har fokus på både inre och yttre faktorer, känslomässiga upplevelser och konkreta råd startas processer på många nivåer. Det ger hopp om förändring, säger Inger.

Nu ställer RFSU-kliniken samman gruppledarnas erfarenheter kring innehåll och upplägg och diskuterar eventuella justeringar inför en ny gruppbehandling under 2015.

Inger Björklund, psykoterapeut på RFSU-kliniken

Vill du veta mer om RFSU-klinikens behandling av smärta vid samlag, kontakta Inger Björklund.