Till sidans huvudinnehåll

Här kommer RFSU:s nya idéprogram!

Stora sexualpolitiska beslut på RFSU:s kongress när det nya idéprogrammet antogs nu på morgonen.

– Jag är väldigt glad över att RFSU vill att föräldraförsäkringen ska individualiseras, men att dagar även ska kunna ges till personer som inte är vårdnadshavare. Vi är även positiva till att reglera värdgraviditet (surrogatmödraskap) samt sätta politiskt fokus på ofrivillig barnlöshet, säger RFSU:s förbundsordförande Kristina Ljungros.

– Vi har även beslutat om att begrava begreppet ”oskuld” som bättre hör hemma i historien. RFSU vill skapa en diskussion om den mångfald av sexuella praktiker som finns och ingen som har sex ska riskera att tro att den hamnar i skuld, säger Kristina Ljungros.

Föräldradagarna ska delas lika – individualisera föräldraförsäkringen!

Ur det nya idéprogrammet:

Alla vuxna som blir föräldrar ska ha samma ansvar och rättigheter. Stöd från samhället måste reflektera detta. RFSU vill att föräldraförsäkringen ska individualiseras. Det bör även vara möjligt att ge föräldrapenning till andra vuxna som står barnet nära.

RFSU har länge jobbat politiskt för stjärnfamiljers rättigheter. Ett av våra mål är att fler personer än de biologiska föräldrarna ska kunna ta ut föräldradagar. För första gången driver vi även om att föräldraförsäkringen ska individualiseras.

RFSU vill införa ett tredje juridiskt kön

Ur det nya idéprogrammet:

RFSU menar att ett tredje juridiskt kön som den enskilde själv kan välja att tillhöra skulle förenkla livet för många som inte känner sig hemma i de juridiska kategorierna kvinna eller man. Den som vill ändra sitt juridiska kön ska ha möjlighet att göra det.

Satsa på ofrivilligt barnlösa!

För första gången finns en text i idéprogrammet om RFSU:s politiska strävan för att göra livet lättare för ofrivilligt barnlösa.

Ur det nya idéprogrammet:

Vård vid ofrivillig barnlöshet ska erbjudas även om det kräver flera försök och även om det redan finns barn i familjen. RFSU vill se fler åtgärder som kan möjliggöra för ofrivilligt barnlösa att förhoppningsvis kunna bilda en familj, till exempel via embryodonation.

Även sjukdomen endometrios har ett eget kapitel i idéprogrammet. Det är viktigt att familjepolitiken inte bara handlar om dem som har barn.

RFSU är positiva till värdgraviditet/surrogatmödraskap – men ser problemen

För första gången har vi formulerat vår ståndpunkt i den kontroversiella frågan om surrogatmödraskap, i RFSU:s viktigaste styrdokument; idéprogrammet.

Ur det nya idéprogrammet:

Värdgraviditet är ett sätt för ofrivilligt barnlösa att bli föräldrar. Värdgraviditet innebär att en person bär barn åt en eller flera andra personer. Personen som bär barnet blir inte förälder vid födseln, utan föräldraskapet finns hos den eller de som barnet bärs åt. Att bilda familj genom värdgraviditet förekommer idag runt om i världen, men är reglerat på vitt skilda sätt och sker med olika grad av frihet och olika grad av ekonomisk ersättning för den som är värd.

Där värdgraviditet är förbjudet eller oreglerat men ändå förekommer uppstår problem för de berörda parterna om inte allt går som det är tänkt. Eftersom frågan är global krävs internationella överenskommelser som ser till de olika parternas rättigheter.

Värdgraviditet är en komplex fråga. Alla har rätt att fatta beslut som sina egna kroppar. Det finns de som gärna bär ett barn åt någon annan. Samtidigt finns en risk för utnyttjande, där personer i ekonomisk utsatthet eller utan valmöjligheter blir värd för en graviditet i brist på alternativ.

RFSU är positiva till att att reglera överenskommelser om värdgraviditeter i Sverige. Det måste garanteras att alla inblandades rättigheter respekteras och att ingen utnyttjas i processen. Det innefattar bland annat att personen som bär barn ska ha rätt att fatta alla beslut om graviditeten, inklusive rätten att avbryta den samt ångra sig sedan barnet är fött, på samma vis som den som bestämt sig för att adoptera bort sitt barn har rätt att ångra sig inom en viss tid.

(Slut på utdrag)

– Begreppet surrogatmödraskap är inte optimalt. Värdgraviditet beskriver bättre företeelsen då det dels inte är fråga om ett mödraskap utan en graviditet, samt att det är könsneutralt, då inte enbart kvinnor kan bära barn. Ordet används redan internationellt och vi hoppas nu att det ska få genomslag i Sverige, säger Kristina Ljungros.

Presskontakt

Josefin Morge, pressansvarig hos RFSU
Tel: 070-552 00 81
E-post: josefin.morge@rfsu.se