Nordirlands hårda abortlagstiftning strider mot mänskliga rättigheter

Igår fastslog högsta domstolen i Belfast att den nuvarande abortlagen strider mot mänskliga rättigheter. Människorättskommissionen på Nordirland betecknade måndagens domslut som "historiskt".

– Det handlar om en lag från 1861 som fortfarande gäller på Nordirland och som innebär att abort endast får utföras för att rädda en kvinnas liv, eller om graviditeten riskerar att leda till permanenta fysiska eller psykiska skador för kvinnan. På Nordirland utförs väldigt få aborter och aborterna har dessutom minskat under de senaste åren på grund av att vårdpersonal saknar riktlinjer för abortvård. Riktlinjer motarbetas av politiker och anti-aborträttslobbyn är väldigt stark på Nordirland och får stort stöd från både katolska och protestantiska partier. För den som utför abort som strider mot Nordirlands strikta abortlagstiftning väntar de strängaste straffen i Europa, säger Emilie Weiderud, aborträttsaktivist och sammankallade för RFSU:s aborträttsnätverk som bott på Nordirland i 8 år och arbetat länge med aborträttsfrågor.