Till sidans huvudinnehåll

RFSU presenterar forskningsrapport som visar sexköpslagens effekter

Idag presenterar RFSU rapporten "Förbud mot köp av sexuell tjänst i Sverige – avsedda effekter och oavsedda konsekvenser" som sammanställer kunskapen om sexköpslagens konsekvenser. Rapporten visar att evidensen för lagstiftningens avsedda effekter är svag men att den bidragit till ett flertal oönskade konsekvenser.

- RFSU förstår intentionerna bakom dagens lagstiftning men det är långt ifrån självklart att lagstiftningen haft avsedd effekt, till exempel är den empiriska grunden svag för påståendet att omfattningen av sexköp har minskat som ett resultat av lagändringen. Däremot har lagstiftningen bidragit till att försäljningen av sex har flyttat till mer insynsskyddade arenor och satt människor som säljer sex* i en mer utsatt situation. Det är även problematiskt att lagstiftningen har bidragit till en ökad stigmatisering av människor som säljer sex säger Kristina Ljungros, förbundsordförande för RFSU.

RFSU anser att sex mot ersättning är problematiskt på samhälls- och individnivå. Att köpa någon annans kropp kan aldrig vara en rättighet.

- Vi ser strukturella orsaker till att vissa individer anser sig kunna köpa tillgång till andras sexuella tjänster och kroppar. Ett normkritiskt arbete för att förändra denna syn och minska efterfrågan av sex mot ersättning är grundläggande. Men det krävs även skadereducerande och sociala insatser som riktas till människor som säljer sex säger Kristina Ljungros

RFSU anser därför:

  • Att forskning om och kartläggning av omfattning, aktörer och arenor för sex mot ersättning måste ske kontinuerligt. Det bör inrättas ett nationellt kunskapscentrum/myndighet som får till uppgift att samla kunskap om sexköp och metoder för förebyggande arbete för att nå människor som köper sex samt sociala insatser för att nå personer som säljer sex
  • Att Sverige bör se över möjligheterna till en förändrad lagstiftning med ett tydligt rättighetsperspektiv som utgår från människor som säljer sex

Rapporten som är en kunskapsöversikt** över litteratur som behandlar det svenska förbudet mot köp av sexuella tjänster är framtagen av Charlotta Holmström fil. dr i sociologi och universitetslektor vid Malmö högskola.

*Vi använder termerna sex mot ersättning och människor som säljer sex då det ses som mindre stigmatiserande än prostitution och prostituerade

**Rapporten är ett kunskapsunderlag inför RFSUs kongress i juni 2015 men då den belyser viktiga frågor som bedöms vara av intresse även för personer utanför RFSU välkomnar vi ett öppet samtal om frågan genom att göra rapporten offentlig.