Lång väntan på barn

Regeringen har just meddelat vilka propositioner som planeras under våren 2015. Det är mycket glädjande att frågan om att ge ensamståendes rätt till assisterad befruktning äntligen finns med på listan.

Frågan kommer dock inte att behandlas i riksdagen förrän till hösten vilket innebär att vi inte kan få en lagändring förrän tidigast den 1 januari 2016.

Det innebär att vi kan få en lagändring fyra år efter att en stor majoritet riksdagen röstade för att regeringen skyndsamt skulle återkomma med ett lagförslag. En tidsperiod knappast någon kan definiera som skyndsamt.

- RFSU har länge krävt att alla kvinnor ska ges rätt till assisterad befruktning, oavsett relationsstatus. Tidigare alliansregeringar sköt på frågan i alltför många år på grund av att Kristdemokraterna tilläts blockera den. Det är därför glädjande att se att nuvarande regering nu väntas möjliggöra för denna segdragna fråga. Många har väntat länge nog på detta för att slippa resa utomlands och betala höga kostnader för att få möjlighet till att bli föräldrar säger Kristina Ljungros, förbundsordförande RFSU.

Nu är det viktigt att landstingen verkligen tar emot denna nya patientgrupp och inte försvårar ytterligare för ensamstående som önskar att bli föräldrar. Det krävs dessutom en förenklad hantering där det inte finns medicinska skäl för infertiliteten, så att fler kan få snabbare hjälp med att förhoppningsvis kunna bli gravida.

- I samband med att ensamstående väntas få denna möjlighet kan vi vänta oss en ökning av personer som söker vård, det kommer därför behövas ytterligare resurser för att möta behoven och för att korta köerna samt öka antalet spermiedonatorer säger Kristina Ljungros.

Foto: Timothy Krause/Flickr creative commons