Till sidans huvudinnehåll

UD:s feministiska handlingsplan behövs i världen

RFSU välkomnar Utrikesförvaltningens handlingsplan för feministisk utrikespolitik. Sveriges internationella arbete för rätten att bestämma över sin egen kropp, sexualitet och barnafödande, är oerhört viktigt.
- Vi är glada att handlingsplanen innehåller ett tydligt åtagande att stå upp för just detta i världen, säger Maria Andersson generalsekreterare på RFSU.

Tidigare i november lanserade utrikesminister Margot Wallström och biståndsminister Isabella Lövin handlingsplanen för regeringens feministiska utrikespolitik.

- Det är viktigt att Sverige fortsätter att prioritera frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, både finansiellt och politiskt, säger Maria Andersson, generalsekreterare på RFSU. Det är få andra länder som stödjer de frågorna och därför gör Sverige stor skillnad i världen.

I september enades världens ledare i FN om 17 nya globala mål för en hållbar utveckling för alla länder. Jämställdhet och mänskliga rättigheter pekas ut som avgörande för att minska fattigdom och en rättvis och hållbar utveckling fram till år 2030. Därför välkomnar RFSU att Sverige kommer att gå i bräschen för att stärka kvinnor och flickors egenmakt med den nya handlingsplanen. RFSU ser också fram mot att de åtaganden som gjorts i de globala målen och i handlingsplanen ska tas med i det Policyramverk som kommer styra Sveriges bistånd framöver.

- När kvinnor och flickor har samma rätt och möjlighet att bestämma över sin egen kropp och sexualitet som män, kan vi börja tala om jämställdhet på riktigt, fortsätter Maria Andersson. Att stärka kvinnors och flickors rättigheter är en förutsättning för att målen för en hållbar utveckling ska kunna nås.

Fakta: Tusentals människor dör varje dag för att de inte har tillgång till hälsovård, mödravård, aborter, preventivmedel, information eller makt att förändra sin livssituation. En god sexuell och reproduktiv hälsa är helt enkelt nödvändigt för att många människor runt om i världen ska överleva och ha makt och möjlighet att bestämma över sitt eget liv samt bidra till en hållbar utveckling.