Våldsutsatta ska få stöd och hjälp – inte registrerasRFSU är starkt kritiska till Polisens kvinnoregister och deltar i helgens manifestationer.

Före jul kom nyheten om kvinnoregistret om att Stockholmspolisen registrerat kvinnor som anmält våld och hot från närstående män. Registret innehöll kränkande uppgifter om över 2000 kvinnor, svepande omdömen om deras psykiska hälsa, information om deras barn och religiösa tillhörighet med mera.

– Vi är många som har upprörts över polisens kvinnoregister. Den som utsätts för våld ska med förtroende kunna vända sig till polisen och andra myndigheter för att få stöd och hjälp, inte riskera att registreras. Det är aldrig den som utsatts för våld som bär ansvaret för våldet, istället måste vi sätta fokus på frågor om maskulinitet och anledningar till att människor utsätter andra för våld. Den som utsatts för brott ska aldrig ta hand om det brottspreventiva arbetet, säger Kristina Ljungros RFSU:s förbundsordförande.

Nu på lördag arrangeras manifestationer mot registret i Stockholm och i Göteborg. RFSU deltar i manifestationerna och i Stockholm är RFSU Stockholms ordförande Hanna Navier en av talarna på Medborgarplatsen.