Till sidans huvudinnehåll

Fyra av tio använder kondom med ny partner

– samtidigt har kondomanvändningen bland unga vuxna minskat.

Svenskarna är bra på att använda kondom när de ligger och särskilt med nya sexpartners. RFSUs nya undersökning Kådiskollen 2016 visar att fyra av tio skyddar sig med kondom vid sex med ny partner. Men andelen unga vuxna som plockar fram gummit när de träffar någon ny har minskat det senaste tre åren. Kådiskollen 2016 avslöjar också att den som föreslår kondom uppfattas som självsäker och omtänksam när man föreslår kondom.

Kådiskollen 2016 baseras på en statistisk säkerställd undersökning från RFSU där svenskar har svarat på frågor om sina sex- och kondomvanor. Resultatet visar att drygt var tredje svensk vanligtvis använder någon form av skydd när de ligger och kondom är det preventivmedel som flest använder (23 procent). Kondomanvändandet är högst vid nya sexuella kontakter, fyra av tio svenskar använder nämligen kondom vid sex med ny partner.

Kådiskollen avslöjar samtidigt att färre unga vuxna använder kondom när de ligger med nya sexpartners. Jämfört med för tre år sedan har antalet unga kondomanvändare minskat med fem procent. När kådiskollen genomfördes 2013 skyddade sig varannan person (48 procent) mellan 21 och 35 år, motsvarande siffra idag är 43 procent.

Det finns tydliga skillnader mellan de olika åldersgrupperna och de yngre är bättre på att använda kondom än de äldre. Närmare var tredje ung vuxen mellan 21 och 35 år använder vanligtvis kondom, bland personer mellan 50-60 år är motsvarande siffra endast 16 procent.

– Resultatet är tydligt. Ju yngre du är, desto bättre är du på att skydda dig. Mycket beror det på den information som ges i grundskolan och gymnasiet vilket gör att många börjar reflekterar kring sex och skydd. Vi på RFSU har inte samma verktyg att nå ut till personer som är över 20 år och framför allt killar.

De besöker inte ungdomsmottagningar i samma utsträckning som kvinnor och testar sig därför inte lika ofta. Vi vet att information och egenreflektion är nyckeln till hur unga mäns framtida kondomanvändande kommer att se ut. Vi som jobbar med preventivt arbete i Sverige behöver därför bli ännu bättre på att nå fram till unga vuxna på ett mer nyanserat sätt, säger Pelle Ullholm, sexualupplysare på RFSU.

Det finns flera anledningar till varför vi plockar fram gummit när det hettar till. Enligt svenskarna är den främsta fördelen att man inte behöva oroa sig för att bli smittad av en könssjukdom. Många svarar också att de använder kondom för att undvika att bli gravid samt att inte behöva få i sig hormoner som finns i vissa preventivmedel. Men samtidigt som det finns många fördelar med kondomen svarar var fjärde att det finns negativa aspekter som gör att den väljs bort. Nära hälften anger att den största nackdelen med kådisen är att det inte är lika skönt att ha sex med kondom som utan.

– Vi ser att det är flest personer mellan 21 och 35 år som väljer bort kondomen för att de upplever att sexet blir mindre skönt. Var tionde man upplever också att det är svårt att veta vilken kondom som passar. Bästa tipset är att testa flera för att hitta din favorit. De kan kännas väldigt olika. Det är sällan längden som är ett problem utan snarare omkretsen och hur tunn kondom är, säger Pelle Ullholm, sexualupplysare på RFSU.

Kondomförespråkare ses som självsäkra och omtänksamma
Att föreslå kondom kan, förutom att undvika könssjukdomar, föra med sig andra bra saker. Kådiskollen 2016 visar att endast fyra procent av dem som tar initiativ till att använda kondom möts av negativa reaktioner. När det kommer till hur man uppfattar en person som föreslår kondom vid sex är det egenskaperna ansvarstagande, vuxen och omtänksam som toppar listan. Många uppger även att partnern ses som både erfaren och självsäker. Det är dock vanligare att personen i fråga tror att andra uppfattar en som något mer tråkig, osexig och töntig, jämfört med hur man själv uppger att man uppfattar en initiativtagare till kondom.

– Sexuella situationer är ofta väldigt intima vilket gör att man kan känna sig sårbar. Det härliga med Kådiskollen 2016 är att den visar att de flesta inte alls tycker det pinsamt att föreslå kondom. Den som gör det uppfattas istället som omtänksam och självsäker, säger Pelle Ullholm, sexualupplysare på RFSU.

Om Kådiskollen 2016
Kådiskollen 2016 baseras på resultatet från en statistiskt säkerställd undersökning som har genomförts av undersökningsföretaget NORM (Norm Research & Consulting AB) på uppdrag av RFSU. Undersökningen genomfördes online, via en så kallad accesspanel, i januari 2016. Urvalsramen för respondenterna är boende i Sverige, Norge, Finland och Danmark mellan 15 och 65 år, som haft sex minst en gång. Undersökningen är riksrepresentativ och representerar ett genomsnitt av befolkningen för den aktuella målgruppen. Totalt deltog 4 260 personer i undersökningen, varav 1 062 från Sverige. I undersökningen efterfrågades bakgrundsvariablerna ålder, kön, civilstånd och kondomanvändning.

För ytterligare information, pressbilder samt för att ta del av hela undersökningen, vänligen kontakta nedan.

RFSU AB
Jessica Åström, Produktchef, Norden
Tel: 08 – 633 46 00. Mobil: 070 – 540 55 09
E-post: jessica.astrom@rfsu.com

RFSU Förbundet
Pelle Ullholm, sexualupplysare på RFSU
Mobil: 073-9813654
E-post: pelle.ullholm@rfsu.se

Agency
Emma Nilsson, presskontakt på Agency
Mobil: 070 915 25 98
E-post: emma@agency.se

Om RFSU:
Att förändra och förbättra människors liv har varit RFSU:s drivkraft ända sedan starten 1933. Genom sexual-upplysning, utbildning och opinionsbildning vill vi slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan, i Sverige såväl som internationellt. När du köper en produkt, är medlem, samarbetar eller stödjer RFSU:s arbete bidrar du till fortsatt förändring av människors liv. Affärsidén för RFSU AB är att genom att erbjuda produkter av högsta kvalitet ge män och kvinnor ett säkert och mer lustfyllt sexliv och därmed en bättre livskvalitet. Överskottet skapar resurser för ägarna, RFSU-förbundet, att bedriva information och upplysning inom sex- och samlevnadsområdet.