Till sidans huvudinnehåll

RFSU erbjuder sexualupplysning för unga nyanlända

Många av de barn och unga som kommer till Sverige idag har haft begränsad tillgång till sexualundervisning. Man kan ha varit på flykt under en lång tid eller komma från ett skolsystem som saknar sexualundervisning.

– Vi får många förfrågningar från verksamheter som möter asylsökande och från andra organisationer som arbetar med unga nyanlända, berättar Hedvig Nathorst-Böös, sakkunnig sexualupplysning RFSU. Alla berättar om ett stort behov av sexualupplysning. Vår utgångspunkt är att alla har rätt till kunskap om kropp och sexualitet – oavsett ålder, kön, sexualitet eller ursprung. Att få kunskap om var man kan vända sig för att få vård och stöd, och att få reflektera kring normer runt sex och relationer är en viktig del av att orientera sig i ett nytt samhälle. Inte minst när man är ung.

RFSU har tidigare tagit fram ett undervisningsmaterial på lättare svenska. Det arbetet kommer att ligga till grund för det nya projektet, men RFSU kommer också ta fram material på flera språk. Projektet riktar sig inte bara till unga nyanlända utan också till personal och organisationer som möter ungdomarna i vardagen.

– Många som hör av sig till oss vill gärna arbeta med frågor kring sexualitet, men vet inte hur de ska börja, fortsätter Hedvig Nathorst-Böös. Ibland kan det finnas föreställningar om att ämnet är extra känsligt och tabubelagt, men vår erfarenhet är att de flesta unga vill prata mer om de här frågorna. Vi vill erbjuda verktyg för att prata om kropp, sex och relationer i vardagliga situationer, inte bara i ett klassrum med en lärare.

Projektet finansieras i samarbete med Allmänna Arvsfonden och omfattar fyra heltidstjänster under tre år i Stockholm, Göteborg och Malmö. Målgrupper är förutom nyanlända upp till 25 år, t ex socialsekreterare, handläggare på migrationsverket, gode män, etc.

Sexualundervisning för nyanlända kommer att diskuteras på MR-dagarna i Malmö. Hans Olsson, sakkunning sexualundervisning hos RFSU, och Linda Byqvist, RFSU Malmö håller en föreläsning fredagen 18 november kl 16.30 på Malmö Live.