Till sidans huvudinnehåll

Sexköp utomlands

RFSU välkomnar utredningens förslag att inte undanta sexköp utomlands från kravet på dubbel straffbarhet.

RFSU är mot exploatering av människor som säljer sex och anser, liksom regeringen, att den ska motverkas. RFSU anser att vi ska arbeta för att minska sexköp och att Sverige ska arbeta normkritiskt förebyggande för att minska efterfrågan, både nationellt och internationellt. RFSU vill se skadereducerande arbete för personer som säljer sex och sexköpare samt införandet av ett kunskapscentrum i Sverige. RFSU välkomnar därför utredningens förslag och RFSU vidhåller våra tidigare argument om att riskerna med att öppna upp för att slopa krav på dubbel straffbarhet vid sexköp utomlands kan leda till att även andra sexualpolitiska områden drabbas. RFSU vill inte se en utveckling där polska kvinnor som genomgår en abort i Sverige kan straffas i Polen vid hemkomst, eller att hbtq-aktivister som deltar i möten kan straffas i Ryssland osv.

Dubbel straffbarhet innebär att en gärning som någon begår utomlands måste vara kriminaliserad/brottslig både i Sverige och i det landet där gärningen företogs för att gärningsmannen kan ställas till svars i Sverige. Den grundregeln återfinns i Brottsbalkens 2 kap. 2 §. Svensk domstol är alltså inte behörig att döma någon för ett brott begånget utomlands om gärningen inte är kriminaliserad både i Sverige och i det land det berör, t.ex. om man röker marijuana i Holland. I vissa fall kan lagstiftaren ta bort kravet på dubbel straffbarhet och det räcker att handlingen är kriminaliserad i Sverige, som t.ex. kvinnlig könsstympning och sexuella övergrepp mot barn. Ofta när man slopar kravet på dubbel straffbarhet finns det en internationell konsensus kring hur man motverkar icke önskvärda beteenden och gärningarna ändå är straffbara i någon form. Frågan här är om Sverige ska lagstifta bort kravet på dubbel straffbarhet när någon köper sexuella tjänster utomlands, som skulle ha varit straffbara om de begicks i Sverige.

Observera att RFSU inte likställer att röka marijuana med att köpa sex av en person i utsatt situation, utan använder detta exempel för att tillgängliggöra snårig juridik.