Till sidans huvudinnehåll

Välkommen satsning på nyanlända

Regeringen satsar fem miljoner kronor för att utbilda i jämställdhet och sexualupplysning.

– Detta är en viktig satsning för gruppen unga nyanlända. Gruppen unga som kommer hit är heterogen men vi vet samtidigt att många har bristfällig skolgång, kommer från samhällen med mer strikta värderingar kring sexualitet, och en del har dessutom själva under flykten eller som en följd av krig och konflikt bevittnat eller varit utsatta för sexuella övergrepp, säger Maria Andersson generalsekreterare på RFSU.

– Satsningen måste därför vara ett stöd i vardagen för både flickor och pojkar och behöver involvera kunskap om såväl normer och jämställdhet och sexualitet som rättigheter och hälsosystem, fortsätter Maria Andersson.

RFSU har sedan 2007 arbetat dels med utbildning av personal på boenden för ensamkommande barn, dels på SFI och med undervisning på lättare svenska på gymnasieskolans språkintroduktion. Vi ser fram emot att få bidra till det utbildningspaket som tas fram, avslutar Maria Andersson.