Till sidans huvudinnehåll

Varannan kvinna har fejkat orgasm – men även män iscensätter klimax

Var femte kvinna är missnöjd med sexlivet för att de kommer för sällan. Detta återspeglas i statistiken gällande hur många som har fejkat en orgasm. Bland kvinnor är det hela 49 procent som har iscensatt klimax. Men även 16 procent av männen har fejkat. Det visar RFSU:s nordiska rapport Kådiskollen 2016 .

I Kådiskollen 2016 har 1 062 svenskar i åldern 15-65 över hela Sverige svarat på frågor om sina sex- och kondomvanor. Undersökningen visar att endast 44 procent av svenskarna är helt tillfreds med sexlivet.
De flesta känner missnöje över sitt sexliv på grund av att de inte ligger tillräckligt ofta, för att de saknar en partner eller för att sexlivet brister i spänning. Bland kvinnorna är det också var femte som svarar att sexlivet inte håller måttet på grund av att de sällan eller aldrig får orgasm. Fler än var fjärde, 28 procent, uppger också att de saknar lust.

– Sexlust och sexliv påverkas av många olika saker och skeden i livet. Grunden i att hitta ett sexliv där båda parter trivs och har gemensamma förväntningar är att våga tala om vad som känns bra och inte. Skönt sex ökar oddsen för att själva frekvensen ska öka och den gemensamma upplevelsen blir starkare och bättre om båda kan känna njutning, säger Suzann Larsdotter, sexualupplysare på RFSU.

Fejkad orgasm vanligt – även bland män
Gemensamt för både kvinnor och män är en regelbunden vana att fejka orgasm. 49 procent av kvinnorna och 16 procent av männen har någon gång gjort detta. Bland de som fejkat är det var tionde person som uppger att detta sker varje gång eller ofta. Nära hälften av svenskarna svarar att den allra vanligaste anledningen är för att få slut på ett dåligt samlag, men många iscensätter också sin njutning för att partnern inte ska känna sig misslyckad eller för att visa sin partner att man gillar sexet. Bland kvinnorna är det också närmare femtedel som uppger att de har svårt att uppnå en riktig orgasm under samlag och att de därför fejkar.

– För att fler kvinnor ska kunna komma på riktigt under samlag så behöver kunskapen om klitoris betydelse för kvinnans orgasm tas på allvar. För att kvinnor skall kunna uppnå orgasm lika ofta som män så måste sättet att ha sex på inkludera direkt stimulans på klitoris. Det är nyckeln till kvinnors orgasmer och kan bidra till ett bättre gemensam sexupplevelse för både kvinnor och män, säger Suzann Larsdotter.

För ytterligare information, pressbilder samt för att ta del av hela undersökningen, vänligen kontakta nedan.

RFSU AB
Jessica Åström, Produktchef, Norden
Tel: 08 – 633 46 00. Mobil: 070 – 540 55 09
E-post: jessica.astrom@rfsu.com

RFSU Förbundet
Suzann Larsdotter, sexualupplysare på RFSU
Mobil: 070-0502278
E-post: suzann.larsdotter@rfsu.se

Pelle Ullholm, sexualupplysare på RFSU
Mobil: 073-9813654
E-post: pelle.ullholm@rfsu.se

Agency
Emma Nilsson, Projektledare
Mobil: 070 915 25 98
E-post: emma@agency.se

Om RFSU:
Att förändra och förbättra människors liv har varit RFSU:s drivkraft ända sedan starten 1933. Genom sexual-upplysning, utbildning och opinionsbildning vill vi slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan, i Sverige såväl som internationellt. När du köper en produkt, är medlem, samarbetar eller stödjer RFSU:s arbete bidrar du till fortsatt förändring av människors liv. Affärsidén för RFSU AB är att genom att erbjuda produkter av högsta kvalitet ge män och kvinnor ett säkert och mer lustfyllt sexliv och därmed en bättre livskvalitet. Överskottet skapar resurser för ägarna, RFSU-förbundet, att bedriva information och upplysning inom sex- och samlevnadsområdet.

Om Kådiskollen 2016
Kådiskollen 2016 baseras på resultatet från en statistiskt säkerställd undersökning som har genomförts av undersökningsföretaget NORM (Norm Research & Consulting AB) på uppdrag av RFSU. Undersökningen genomfördes online, via en så kallad accesspanel, i januari 2016. Urvalsramen för respondenterna är boende i Sverige, Norge, Finland och Danmark mellan 15 och 65 år, som haft sex minst en gång. Undersökningen är riksrepresentativ och representerar ett genomsnitt av befolkningen för den aktuella målgruppen. Totalt deltog 4 260 personer i undersökningen, varav 1 062 från Sverige. I undersökningen efterfrågades bakgrundsvariablerna ålder, kön, civilstånd och kondomanvändning.