Till sidans huvudinnehåll

Fler än någonsin!

På 49 orter runt om i Sverige arrangerades Barnvagnsmarschen, vilket är fler än någonsin. Ett enormt engagemang mot mödradödlighet och kvinnors rättigheter.

I Stockholm arrangerade RFSU Barnvagnsmarschen i samarbete med Women’s March Stockholm och cirka 1000 personer marscherade mellan Raoul Wallenbergs torg och Mynttorget. På Raoul Wallenbergs torg talade bl a Kristina Ljungros, förbundsordförande RFSU, och Lotta Kuylenstierna, grundare av Women’s March Stockholm.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström gick med i marschen och vid Mynttorget tog han emot RFSU:s krav till Sveriges regering:

Vi som går Barnvagnsmarschen kräver att Sveriges feministiska regering:

  • ökar det finansiella stödet till sexuell och reproduktiv hälsa generellt med ökat fokus på abort.
  • visar internationellt ledarskap genom att stå upp för kvinnors rättigheter i internationella förhandlingar.
  • säkerställer ett enat politiskt stöd på internationell nivå och samordnar biståndsgivare för ökad finansiering till sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa.

Under hela vintern har RFSU märkt ett ökat engagemang för frågor som mödrahälsa, aborträttigheter och sexualupplysning. USA:s president Donald Trumps neddragning av biståndsmedel är en av orsakerna. Trumps neddragning gör att många kvinnor kommer att dö till följd av bristande sexualupplysning, brist på preventivmedel och osäkra aborter. Och de som drabbas hårdast är de som lever i fattigdom. Världens ledare har i Agenda 2030 enats om målet att det inte ska förekomma några dödsfall kopplat till graviditet som går att förhindra genom insatser år 2030.