Till sidans huvudinnehåll

Barnvagnsmarschen Stockholm + Women’s March = SANT

Women’s March Stockholm gör gemensam sak med RFSU och går med i Barnvagnsmarschen i Stockholm. Lördagen den 11 mars går Barnvagnsmarschen mot mödradödlighet. Då manifesterar människor över hela landet för allas rätt att överleva sin graviditet.

Varannan minut dör en kvinna av en graviditet, förlossning eller osäker abort. De som drabbas hårdast är de fattiga. Mödradödligheten måste stoppas och det som krävs är politisk vilja!

- Det finns en självklar koppling mellan Women’s March och International Planned Parenthood Federation (IPPF), säger Lotta Kuylenstierna, initiativtagare och arrangör till Women’s March Stockholm. I USA och globalt var samarbetet mellan Planned Parenthood och Women’s March nära. Planned Parenthood arbetar med unga och utsatta och mödradödligheten drabbar de som lever i fattigdom. Därför känns det naturligt för oss att stötta RFSU:s Barnvagnsmarschen.

Women’s March är en global proteströrelse som samlade miljontals människor över hela världen i januari, i samband med att Donald Trump tillträdde presidentposten i USA. Women March protesterade bland annat mot en politik som kränker människors rätt att bestämma över sin kropp och sexualitet. I Sverige marscherade hela 4000 människor i Stockholm.

- Women’s March samlade otroliga fem miljoner människor över hela världen, berättar Kristina Ljungros, förbundsordförande i RFSU. Vi är jätteglada att vi kan samverka kring den här viktiga utvecklingsfrågan. Vi ser just nu en politisk utveckling som slår hårt mot kvinnors rättigheter globalt. Samtidigt så finns det starka och positiva motkrafter. I Polen demonstrerade fler än 100.000 mot förslaget om totalförbud mot abort, i Bryssel samlas ett femtiotal länder i nästa vecka för att diskutera bistånd till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Och vi har sett ett ökat stöd och engagemang för kvinnors rättigheter under den senaste tiden.

Lördagen den 11 mars äger Barnvagnsmarschen rum. I Stockholm möts vi på Raoul Wallenbergs Torg (vid Berzelii park) kl 13.00.

RFSU:s krav till den svenska regeringen

  • Öka det finansiella stödet till sexuell och reproduktiv hälsa generellt med ökat fokus på abort.
  • Visa internationellt ledarskap genom att stå upp för kvinnors rättigheter i internationella förhandlingar.
  • Säkerställ ett enat politiskt stöd mellan regioner och samordnar biståndsgivare för ökad finansiering till sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa.