Till sidans huvudinnehåll

Gymnasieministern besökte RFSU:s sexualupplysningspass för nyanlända

Gymnasie- och ungdomsminister Anna Ekström var en av deltagarna då RFSU höll sexualupplysningspass för språkintroduktionselever på Globala gymnasiet i Stockholm.

Många av eleverna har inte fått någon sexualupplysning i sina ursprungsländer och för RFSU är det centralt att alla unga får rätt till upplysning, oavsett hur länge man har bott i Sverige. 

Alla människor i Sverige har rätt till sexualupplysning och sedan i höstas har RFSU en särskild satsning på sexualundervisning för nyanlända. Få av barnen och ungdomarna har fått sexualupplysning i sina ursprungsländer och vissa saknar de mest elementära kunskaperna som vad mens är eller hur man blir gravid.

- Det är naturligtvis jätteviktigt att alla får veta hur man blir gravid, men sexualundervisningen innehåller så mycket mer, som att prata om ömsesidighet och om hur man försäkrar sig om att den jag vill ha sex med, också vill ha sex med mig, säger Kristina Ljungros, förbundsordförande RFSU.

Under RFSU:s undervisningspass för en språkintroduktionsklass på Globala gymnasiet i Stockholm fick föreläsare och elever sällskap av gymnasie- och ungdomsminister Anna Ekström. Hon satt med och lyssnade på lektionen och hade en diskussion med eleverna.

- Jag blev imponerad av det engagemang som RFSU och lärarna visade, och de elever jag träffade var mycket intresserade av att diskutera och lära sig mer, berättar Anna Ekström. Stunden i klassrummet visade på vikten av att de här eleverna– precis som alla andra barn och ungdomar i den svenska skolan – får en sex- och samlevnadsundervisning av hög kvalitet.

- Det är mycket glädjande att Anna Ekström lyfter fram behovet av sexualupplysning för alla, säger Kristina Ljungros. RFSU ser ett behov av att göra ytterligare insatser för nyanlända ungdomar eftersom de sällan har fått möjlighet till sexualupplysning i sina ursprungsländer och riskerar att missa det även i Sverige då det inte per automatik ingår i språkintroduktionsprogrammet. Vi vill att Anna Ekström och regeringen ser till att sexualupplysning blir en del av språkintroduktionsprogrammet samt inom SFI-undervisningen.