Till sidans huvudinnehåll

Hitta klittan i Almedalen!

RFSU i Almedalen 2017 fokuserar på sexualupplysning i allmänhet och klitoris i synnerhet. Vi har gömt 200 klittor på olika ställen i Visby. Alla som hittar en klitta är med i en tävling som avgörs på onsdagskväll. Läs också om RFSU:s samtliga seminarier och de evenemang som vi deltar i.

Onsdagen den 5 juli är RFSU:s mest aktiva dag i Almedalen. Då arrangeras fyra seminarier på Joda bar under dagen, samt ett mingel på kvällen som är ett utmärkt tillfälle att träffa RFSU:s nya förbundsordförande, Hans Linde.

Redan på måndagen startar jakten i Visby, ”Hitta klittan”. RFSU har gömt 200 klittor i naturlig storlek på olika ställen i Visby. Kanske under ett bord på Surfers, i en spricka i ringmuren eller hängande från en lyktstolpe vid Donners plats. 3D-klittan är sexualupplysning och opinionsbildning i ett - med ett sting av humor. Vi vill att folk ska fokusera på klittan, förstå dess betydelse, starta ett samtal om kvinnors tabubelagda sexualitet - hitta klittan helt enkelt! Alla som hittar en klitta är med i en tävling som avgörs på onsdagskvällen på RFSU:s mingel.

Frågor? Presstelefon: 076-160 33 07

Angående RFSU:s deltagande i Almedalen

RFSU ställer sig starkt kritiska till att nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen fått mötestillstånd under Almedalsveckan och uppmanar polisen att dra tillbaka tillståndet. En tydlig och orimlig konsekvens av nynazisternas närvaro i Almedalen är att RFSL nu tvingas ställa in stora delar av sina aktiviteter.

RFSU kommer att markera under Almedalsveckan. Vi arrangerar bland annat ett seminarium om hur högerextremismen hotar sexual- och familjepolitiken. På fredagen 7 juli kommer vi delta i Mångfaldsparaden i Visby. Vår förhoppning är att vi blir riktigt många!

RFSU:s dag 5 juli

Plats: Joda bar och kök, Skeppsbron 24, Visby

”Vill du?” Hur får den kommande s k samtyckeslagen normerande verkan hos unga?

Kl 8.30-9.15 (frukost finns från 8.00)

Syftet med en frivillighetsbaserad sexualbrottslagstiftning är att den ska få normerande verkan. Det räcker dock inte att informera om lagen för att uppnå det. Det behövs långsiktigt preventivt arbete för att lagen ska få avsedd effekt; att minska antalet övergrepp.

Medverkande:
Morgan Johansson, justitieminister, Socialdemokraterna
Joppe Pihlgren, verksamhetsledare, Sweden Live

Pelle Ullholm, sakkunnig RFSU
Moderator: Maria Andersson, generalsekreterare RFSU

Var har du lärt dig mest om sex och samlevnad, av granntanten eller skolan?

Kl 10.00-11.00

Bara 1/5 av eleverna är nöjda med sex- & samlevnadsundervisningen. Eleverna vill samtala mer om relationer, normer och sexualitet. Bra kunskaper är en förutsättning för hälsa och välbefinnande. Hur kan eleverna bli nöjdare? Hur kan lärarnas förutsättningar bli bättre? Vilket ansvar har huvudmännen?

Medverkande:
Julia Lindh, förbundsordförande SVEA
Mikael Forsberg, förbundsstyrelseledamot Lärarförbundet
Mimmi Rönnqvist, ordförande Lärarnas Riksförbunds studerandemedlemmar
Moderator: Hans Olsson, sakkunnig sexualundervisning RFSU

Populismens och högerextremismens hot mot sexuella rättigheter och familjepolitik i Europa

Kl 12.00-13.00

RFSU ser ett ökat motstånd mot frågor som rör jämställdhet & SRHR i Europa, vilket även vår internationella organisation IPPF ser globalt. EU-parlamentet har sen valet 2014 en markant ökning av populistiska & extrema partier vilket påverkar hur frågor som rör sexualitet och familjepolitik hanteras.

Medverkande:
Hans Linde, förbundsordförande RFSU
Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot Liberalerna
Carina Ohlsson, riksdagsledamot Socialdemokraterna
Ann-Cathrine Jungar, docent Södertörns högskola

Moderator: Kristina Lindquist, journalist

Migrantkvinnors rätt till hälsa och kunskap – ett släpande område

Kl 14.00-15.00

Kvinnor födda utom Europa har sämre tillgång till hälsovård och längre kunskap om SRHR (Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter) i Sverige. Detta även om hon bott länge i Sverige. RFSU har ändrat sitt arbetssätt för att bättre möta målgruppens behov och rättigheter.

Medverkande:
Mia Ahlberg, ordförande Barnmorskeförbundet
Magdalena Abrahamsson, projektledare RFSU
Emil Broberg, 3:e vice ordförande SKL
Anissa Mohammed Hassan, föreläsare, utbildare, debattör, referensgrupp RFSU:s projekt
Moderator: Kristina Lindquist, journalist

Hur man minskar ojämställt sex genom att öka kunskapen om klitoris

Kl 16.00-16.30

Få känner till hur stor och betydelsefull klitoris egentligen är. Det är hög tid att klitoris tar plats. Kan vår 3D-klitoris minska "orgasmgapet" och göra sex bättre och mer jämställt

Medverkande:
Suzann Larsdotter, sakkunnig sexualupplysning RFSU
Utfrågning av RFSU:s nya ordförande, Hans Linde

Kl 16.30-16.45

Lär känna RFSU:s nya förbundsordförande Hans Linde

Medverkande:

Hans Linde, förbundsordförande RFSU

Moderator: Kristina Lindquist, journalist

Övriga seminarier där RFSU är medarrangör eller medverkar

Sex, makt och kontroll – hur världspolitik och myter sätter stopp för utveckling och jämställdhet

Måndag 3 juli kl 9.00-09.45, Donnersgatan 7

Den globala debatten kring sexualitet och reproduktion är hårdare än på länge. Detta får svåra konsekvenser som tonårsgraviditeter och osäkra aborter. Tillgång till sexualundervisning är därför helt avgörande för att utrota fattigdom, uppnå jämställdhet och nå de globala målen.

Medverkande:
Hans Linde, förbundsordförande RFSU
Ulrika Modéer, statssekreterare Utrikesdepartementet, Miljöpartiet
Björn Andersson, senior politisk rådgivare, UNFPA
Sara Österlund, senior global rådgivare SRHR, Plan International Sverige
Moderator: Julia Wiklander, ordförande Girls Globe

Utfrågning av Hans Linde

Måndag 3 juli kl 13.45-14.00, Expressens valstuga, Donners plats H409

Medverkande:

Hans Linde, förbundsordförande RFSU
Linnea Pettersson, moderator

Självbild eller verklighet – ett gränsöverskridande samtal om Agenda 2030

Måndag 3 juli kl 17.00-17.45, Sverige i världen, Donnersgatan 6

Röster från ett globalt civilsamhälle utmanar den svenska politiken: Är Sveriges självbild att vi är bäst i klassen och stämmer det med verkligheten? Vilka utmaningar står den svenska utrikes- och utvecklingspolitiken inför när vi säger att ingen ska lämnas utanför.

Medverkande:
Anna Horn, Förste vice ordförande, Liberala ungdomsförbundet
Maria Andersson Willner, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Sofia Arkelsten, Riksdagsledamot, Moderaterna
Wanja Kaufmann, Internationell sekreterare, Grön Ungdom

Sexuellt våld mot kvinnor i krig och fredstid – en global fråga

Tisdag 4 juli kl 8.00-9.00, Biograf Roxy, Adelsgatan 39

Vi visar filmen The man who mends women om dr Denis Mukweges arbete mot sexuellt våld i DR Kongo, med efterföljande samtal. Vilka paralleller kan dras från det konfliktdrabbade DR Kongo till situationen globalt, där en av tre kvinnor utsätts för någon typ av våld under sin livstid?

Medverkande:
Hans Linde, Förbundsordförande, RFSU
Åsa Regnér, Jämställdhetsminister, Socialdemokraterna
Lena Ag, Generalsekreterare, Kvinna till Kvinna
Maria Bard, Sakkunnig DR Kongo, PMU
Fredrika Uggla, Tematiskt ansvarig jämställdhet, PMU

Bättre sex efter 65

Tisdag 4 juli kl 14.00-15.00, Äldreforum, Strandvägen H526_b

Många äldre personer har en okomplicerad relation till sex och till sin sexualitet. Samtidigt får många en förändrad hälsa. Att kunna behålla den sexuella lusten, förmågan och aktiviteten innebär livskvalitet. Hur kan fler äldre känna trygghet i sin sexualitet och bli nöjda med sitt sexliv?

Medverkande:
Anna Werkelin Ahlin, Sakkunnig, PRO
Åsa Regnér, Äldre- och jämställdhetsminister, Socialdemokraterna
Suzanne Larsdotter, Sakkunnig och auktoriserad sexolog, RFSU
Peter Öberg, Professor, Högskolan i Gävle
Moderator: Maria Bergström, chef nationell verksamhet, RFSU

The right to safe sex – Swedish aid for global health

Tisdag 4 juli kl 15.00-15.45, Sverige i världen, Donnersgatan 6

How much health aid (ODA), including SRHR, do countries provide overall, and specifically Sweden? How has this changed over time and why? What trend can we see, and what does this mean for Sweden’s role in the health donor landscape going forward?

Medverkande:
Hans Linde, Chair RFSU
Ulrika Modéer, statssekreterare, Utrikesdepartementet
Sabine Campe, partner, SEEK Development
Raimund Zühr, projektledare, SEEK Development
Sofia Arkelsten, riksdagsledamot, Moderaterna
Peter Friberg, rådgivare, SIGHT, Kungliga Vetenskapsakademin

Anna Sjöblom, medicins humanitär rådgivare, Läkare utan gränser
Johan Hassel, vd Tankesmedjan Global Utmaning
Rosanna Färnman, moderator, Tankesmedjan Global Utmaning

Bota din världsångest: Yttrandefrihet i skottgluggen

Tisdag 4 juli kl 18.00-18.45, Sverige i världen, Donnersgatan 6

Hälften av världens befolkning har inte rätt att säga, läsa, skriva eller trycka vad de vill, civilsamhällets utrymme minskar och enligt Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex har läget för den fria journalistiken försämrats i två av tre länder. Vad beror bakslaget på? Vilka motreaktioner ser vi?

Medverkande:
Hans Linde, förbundsordförande, RFSU
Cecilia Uddén, Mellanösternkorrespondent, Sveriges Radio
Emil Jensen, artist och poet
Ylva Bergman (moderator), chefredaktör, OmVärlden

Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?

Onsdag 5 juli kl 9.00-9.45, Sverige i världen, Donnersgatan 6

Sverige är det första landet i världen som har en uttalat feministisk utrikespolitik. Med de stora bakslag för kvinnors, flickors och hbtqi-personers rättigheter som vi sett i stora delar av världen under det gånga året är den feministiska utrikespolitiken viktigare än någonsin.

Medverkande:
Hans Linde, förbundsordförande RFSU
Annika Söder, Kabinettsekreterare hos utrikesministern, Socialdemokraterna
Carina Ohlsson, Riksdagsledamot i socialförsäkringsutskottet, Socialdemokraterna
Lena Ag, Generalsekreterare, Kvinna till Kvinna
Agnes Hellström, Ordförande, Svenska Freds- och skiljedomsföreningen
Erik Lysén, Chef, Svenska kyrkans internationella arbete
Sonja Schwarzenberger, Moderator, Arena Opinion

Jag vill inte ligga med dig - smittskyddslagens baksida

Torsdag 6 juli kl 10.00-10.45, Lila Shala, Södertorg 17

Är det dags att slopa informationsplikten för personer som lever med hiv? Det finns statligt kunskapsunderlag på att smittrisken för de som står på välinställd behandling är minimal. Trots det lyfts inte informationsplikten bort av läkare i tillräcklig utsträckning och det saknas rutiner.

Medverkande:
Carolina Orre, Sakkunnig hälsa och hivprevention, RFSL
Sara Bäckström, Förbundsjurist, RFSU
Peter Månehall, Ombudsman, Hiv-Sverige
Johan Carlson, Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten

Så får vi fler kvinnliga presidenter

Torsdag 6 juli kl 10.00-10.45, Sverige i världen, Donnersgatan 6

Vad krävs av ett samhälle för att det ska vara möjligt för kvinnor som lever i fattigdom på landsbygden att få mer makt? Till att börja med över sin vardag, och kanske hela vägen till parlamentet. Det börjar med rätt till mat på bordet och utbildning, fortsätter med barnomsorg och ledarskap.

Medverkande:

Hans Linde, förbundsordförande RFSU

Anneli Rogeman, VD We Effect

Carin Jämtin, generaldirektör Sida

Marika Griehsel, moderator