Till sidans huvudinnehåll

Stort svenskt engagemang i Barnvagnsmarschen mot mödradödlighet

Den 11 mars anordnas RFSU:s Barnvagnsmarschen på cirka 50 orter i Sverige - för att stoppa mödradödligheten och för kvinnors rätt att själv bestämma över sin kropp.

Och engagemanget är enormt. Under hela vintern har RFSU märkt ett ökat engagemang för frågor som mödrahälsa, aborträttigheter och sexualupplysning. USA:s president Donald Trumps neddragning av biståndsmedel är en av orsakerna. Trumps neddragning gör att många kvinnor kommer att dö till följd av bristande sexualupplysning, brist på preventivmedel och osäkra aborter. Och de som drabbas hårdast är de som lever i fattigdom.

- Mödradödligheten har minskat i världen, om än i långsam takt, berättar Emma Güntner, projektledare för Barnvagnsmarschen. Vi måste kämpa för en mer positiv utveckling. Vi som engagerar oss i Barnvagnsmarschen vet att det går att förändra.

Världens ledare har i Agenda 2030 enats om målet att det inte ska förekomma några dödsfall kopplat till graviditet som går att förhindra genom insatser år 2030.

Vi som går Barnvagnsmarschen kräver att Sveriges feministiska regering

  • ökar det finansiella stödet till sexuell och reproduktiv hälsa generellt med ökat fokus på abort.
  • visar internationellt ledarskap genom att stå upp för kvinnors rättigheter i internationella förhandlingar.
  • säkerställer ett enat politiskt stöd på internationell nivå och samordnar biståndsgivare för ökad finansiering till sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa.

Kraven till regeringen överlämnas till sjukvårdsminister Gabriel Wikström vid marschen i Stockholm. Barnvagnsmarschen 2017 kommer att ske på cirka 50 orter i Sverige. Arrangörerna består av såväl privatpersoner som lokalföreningar till RFSU.

Barnvagnsmarschen 2017 i Stockholm

Var: Raoul Wallenbergs Torg

När: Lördagen den 11 mars kl 13.00

Här är listan på samtliga marscher i Sverige.