Till sidans huvudinnehåll

Tonårsaborter minskar tack vare preventivmedelssubventioner

Antalet tonårsaborter i Sverige minskar och en av anledningarna är subventionerade preventivmedel. Det visar socialstyrelsens senaste statistik som offentliggjordes idag.
- Det visar att det är dags att regeringen höjer åldersgränsen för att fler ska kunna nyttja subventionerade preventivmedel, säger Kristina Ljungros, förbundsordförande RFSU.

Ny statistik från Socialstyrelsen visar att antalet tonårsaborter fortsätter att minska i Sverige. 2016 rapporterades 13,4 aborter per 1000 kvinnor i åldersgruppen 15-19 år. Socialstyrelsen tror att subventionerade preventivmedel i kombination med mer utvecklade preventivmedelsmetoder är en faktor i det minskade antalet tonårsaborter.

- Det är mycket glädjande och visar att RFSU har haft rätt då vi kämpat för subventionerna, säger Kristina Ljungros, förbundsordförande RFSU. Nu är det dags att Annika Strandhäll (som för tillfället ansvarar för sjukvård och folkhälsofrågor i regeringen) dels ser till att ungas möjlighet att få subventionerade preventivmedel inte ska bero på var man bor, och dels ser till att höja åldersgränsen för att omfattas av subventionerna från 21 till 26.

Vissa län i Sverige har generösare subventioner av preventivmedel medan andra har mer begränsade. I Blekinge, Norrbotten och Jämtland kan du välja det preventivmedel som passar dig bäst upp till 25 år. Men om du bor i Västernorrland, Skåne eller Gävleborg så kand u få betala upp till 1.500 kronor per år för dina preventivmedel. Risken är stor att preventivmedel inte används vilket medför fler oönskade graviditeter och därmed fler aborter.

- Det finns inte ett preventivmedel som passar alla och det får inte heller bli en fråga om var man bor eller om man har råd, fortsätter Kristina Ljungros. Vi vill att Annika Strandhäll och regeringen inför subventioner på preventivmedel för alla unga upp till 26 år i nästa statsbudget.

RFSU:s pressjour

+46-761-60 33 07