Till sidans huvudinnehåll

En sexualbrottslag som faktiskt gör skillnad kan nu bli verklighet

RFSU gör tummen upp till förslaget om en ny sexualbrotts-lagstiftning. Det är efterlängtat och en viktig markering för att dra om gränsen för den sexuella integriteten. Speciellt bra är att sex ska vara frivilligt, och att den frivilligheten måste vara kommunicerad.

– Genom att avkräva kommunicerad frivillighet skyddar man i högre grad personer som träder in i passivitet vid ett övergrepp, så kallad “frozen fright”. Enligt mottagningen för våldtagna på Södersjukhuset går 7 av 10 in i frozen fright vid ett övergrepp, vilket visar behovet av att det finns ett väl utformat skydd i de fallen, säger Sara Bäckström, förbundsjurist på RFSU.

Det förslag på lag som den breda parlamentariska kommittén lade fram i höstas innehöll ett väl genomarbetat förslag kring att allt sex som inte var frivilligt var olagligt, och att frivilligheten skulle vara kommunicerad verbalt eller fysiskt. Enligt morgonens uppgifter från regeringskansliet har regeringen ändrat sig och gått tillbaka till utredningens förslag.

– Det är fantastiskt bra att regeringen tagit till sig kritiken från bland annat oss men även lagrådet och gått tillbaka till utredningens förslag om den kommunicerade frivilligheten. Det är svåra bedömningar domstolarna ska göra i sexualbrottsmål och då är det viktigt att domstolarna får så bra verktyg och riktlinjer som möjligt, säger Sara Bäckström.

RFSU gläds över att en ny och modernare lagstiftning nu äntligen är på gång och välkomnar särskilt införandet av ett oaktsamhetsbrott. Det innebär att förövaren inte längre ska kunna undgå ansvar genom att hävda att man trodde att någon deltog frivilligt. Tyvärr verkar regeringen ha landat fel i vilken grad av oaktsamhet som ska gälla och föreslår ”grov oaktsamhet”.

– Vi hade önskat att man skulle ställa högre krav på uppmärksamhet inför den andras frivilliga deltagande. En gärningsman ska inte kunna komma undan med att säga att ”jag förstod inte” om det uppenbart är så att denne borde ha förstått att den andre sov, inte ville, eller var för full, säger Sara Bäckström.

Det finns i Sverige idag stora behov av insatser för att motverka sexuella övergrepp och för att minska mäns övergrepp mot kvinnor. Den nya lagen är en viktig pusselbit. Men för att lagen inte bara ska bli ett slag i luften måste den kompletteras med resurser till rättsväsendet och polisen, förebyggande arbete och stora informationsinsatser.

– Vi hoppas att beslutsfattarna inte nöjer sig med den nya sexualbrottslagen, utan att den kan vara en början på ett större och brett engagemang mot sexuella övergrepp. Det förebyggande arbetet kräver långsiktighet - det tar tid att förändra normer kring maskulinitet, sexualitet och makt. Sexualundervisningen är ett av de viktigaste verktygen vi har, avslutar Hans Linde, förbundsordförande för RFSU.

För mer information:

Matilda Ström, pressansvarig RFSU
Tel: 076-160 33 07
E-post: matilda.strom@rfsu.se