Till sidans huvudinnehåll

Tusentals går Barnvagnsmarschen på lördag

Lördagen den 26 maj anordnas RFSU:s Barnvagnsmarschen på cirka 50 orter i Sverige. Marschen är en manifestation mot mödradödligheten i världen och engagemanget är rekordstort.

– Att föda barn borde vara förknippat med glädje, trygghet och förväntan, oavsett om du bor i Motala eller på Ugandas landsbygd. Så ser det inte ut idag. Rätten till sin kropp är långt ifrån självklar för kvinnor och flickor runt om i världen. Varje dag dör 800 kvinnor bara för att de blivit gravida. Vi som marscherar på lördag vill ändra på det, säger Hans Linde, förbundsordförande RFSU, som själv kommer delta i Barnvagnsmarschen i Umeå.

Barnvagnsmarschen 2018 i Stockholm

När: Lördag 26 maj kl 12.30-14.00. 

Var: Marschen går från Raoul Wallenbergs torg, avmarsch kl 13.00 till Humlegården.

Det här händer i Humlegården: Tal av RFSU:s tillförordnade generalsekreterare Maria Bergström och marschens politiska krav kommer att överlämnas till riksdagens tvärpolitiska grupp för sexuell och reproduktiv hälsa.

Det kommer också att arrangeras babydisco, tipspromenader, delas ut marschpannkakor och de populära barnvagnsregnskydden.

Marschen hålls också på ca 50 andra orter runt om i Sverige. Info om alla marscher hittar du här.

Från Sollefteå till Sydafrika råder det brister i mödrahälsovården. Situationen i förlossningsvården i Sverige är högaktuell och samtidigt dör över 800 kvinnor i världen varje dag av komplikationer vid graviditet, osäkra aborter eller förlossning. Allra hårdast drabbas kvinnor som lever i fattigdom och på flykt. Det här går att göra någonting åt bara det finns politisk vilja och resurser.

Sverige har skrivit under de globala målen i Agenda 2030. Vi som går Barnvagnsmarschen vill att den svenska feministiska regeringen:

  • Ökar andelen av det totala biståndet som går till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
  • Driver en modig feministisk utrikespolitik som säkerställer att mål 3 (hälsa och välbefinnande) samt mål 5 (jämställdhet) i de Globala målen för hållbar utveckling nås fullt ut och att mödrahälsovård och säkra aborter inte bortprioriteras i det arbetet.
  • Arbetar för att även kvinnor som lever på flykt, i fattigdom och i humanitärt utsatta situationer ska få tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård.

För mer information:
Matilda Ström, pressansvarig RFSU
Tel: 076-160 33 07
E-post: matilda.strom@rfsu.se