Till sidans huvudinnehåll

Äntligen ska Sverige få en nationell strategi för SRHR

RFSU gläds åt beskedet att regeringen nu har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en nationell SRHR-strategi.

– I tider av ökad nymoralism och värdekonservatism är det avgörande att vi får en nationell SRHR-strategi på plats. Vi ser också att den sexuella och reproduktiva hälsan är ojämlik i Sverige. Nu är det viktigt att vi får en bred strategi för SRHR-arbetet på plats för att säkerställa att alla får rätt till sin kropp och sexualitet, säger Hans Linde, förbundsordförande RFSU.

RFSU ser att strategin bland annat måste innehålla:

  • Definitioner av SRHR-begreppets olika delar
  • Definiera god hälsa på lika villkor
  • Tydliggöra hur SRHR påverkas av stereotypa könsroller
  • Främja det preventiva arbetet och förebygga hiv och andra STI:er
  • Hur vi ska utveckla och modernisera sexualundervisningen i skolan så att den utgår från elevernas behov och frågor
  • Hur sexualupplysning ska komma hela befolkningen till del, till exempel olika grupper vuxna som inte fått sexualupplysning tidigare
  • Tydligare ansvarsfördelning mellan samhällets olika aktörer
  • Följa upp befolkningsstudien