Till sidans huvudinnehåll

Nu pratar RFSU sex med kvinnor i fängelse

Hur fungerar menscykeln? Hur får man sina relationer att fungera? Och hur påverkas sexlivet av utsatthet och missbruk? Nu ska RFSU prata om sex med kvinnor i fängelse.

Sedan 2014 håller RFSU i samtalsgrupper om sex och relationer på fem av Kriminalvårdens ungdomsavdelningar och på två häkten. Nu utökas samarbetet med Kriminalvården till att även omfatta kvinnor, och under hösten kommer RFSU att besöka Färingsöanstalten för att prata med kvinnorna där om kroppen och sex.

– Vi kommer att prata om allt från graviditet och mens till vad missbruk kan få för effekter på sexlivet. Det kommer också att finnas stort utrymme för kvinnorna att ställa frågor och utbyta erfarenheter, säger Suzann Larsdotter, socionom och auktoriserad sexolog på RFSU som kommer att hålla i träffarna.

Sammanlagt kommer man att träffas vid sex tillfällen, en timme per gång. Den första träffen hålls den 20 augusti.

På Färingsöanstalten finns 40 platser för fängelsedömda kvinnor och 15 platser för häktade kvinnor. För Kriminalvården är samarbetet med RFSU både ett sätt att ge kunskap och skapa en meningsfull sysselsättning.

– Det här är kvinnor som ofta levt ett hårt liv i utsatta miljöer. Många har också brister i sin skolgång så behoven av kunskap är stora. Mycket av vår verksamhet har under åren riktats mot män så det här är också ett sätt att erbjuda våra kvinnliga klienter en aktivitet som riktar sig speciellt till dem, säger Christina Källgren Pettersson, chef för enheten för verksamhetsutveckling i anstalt och häkte.

Suzann Larsdotter på RFSU har ett förflutet som socionom och har stor erfarenhet av att träffa kvinnor i missbruk och utsatthet och under träffarna vill hon också lyfta allt det positiva som sex och relationer kan föra med sig.

– Vi kommer att ha samma lustbejakande sexualupplysning som vi alltid har. När man pratar om sex med kvinnor som lever i utsatthet är det lätt att sexualiteten enbart ses som ett problem och att man bara fokuserar på det negativa. Här vill vi också prata om det som är positivt. För oss på RFSU är det här också ett tillfälle att lära oss mer om vad de här kvinnorna vill ha och behöver, säger Suzann.

Träffarna på Färingsöanstalten är de första som vänder sig till kvinnor, och om samarbetet faller väl ut är förhoppningen att verksamheten ska spridas till så många häkten och anstalter som möjligt.

Kontaktpersoner

För intervjuer och mer information om projektet:
Ebba Rosencrantz på RFSU på 076-314 41 15

Christina Källgren Petterson, enhetschef på Kriminalvården på 011-4963485