Till sidans huvudinnehåll

Europadomstolens beslut om vårdvägran är en vinst både för svensk hälso- och sjukvård och för Europas alla kvinnor

Beslutet att inte ge de svenska barnmorskorna prövningstillstånd var väntat. Det är en vinst både för svensk hälso- och sjukvård och för Europas alla kvinnor.

– Vi hoppas att Europadomstolens beslut en gång för alla sätter punkt för abortmotståndarnas kampanj för vårdvägran i den svenska hälsovården. För det här handlar inte bara om två enskilda barnmorskors rätt att vägra genomföra vissa arbetsuppgifter, utan om en tydlig internationell agenda för att begränsa aborträtten. Erfarenheter från andra länder visar att samvetsklausuler hindrar kvinnor i praktiken från att få en lagstadgad abort utförd, säger Hans Linde förbundsordförande för RFSU.

Beslutet är viktigt och i förlängningen värnar det kvinnors hälsa, rätt till god vård och gott bemötande, särskilt i en abortsituation. Det är inte möjligt att uppnå om man skulle ge enskilda yrkesutövare rätt att döma kvinnor som söker vård. Detta perspektiv är grundläggande i all svensk hälso- och sjukvård, och genomsyrar all lagstiftning.

– Det är inte en mänsklig rättighet för vårdpersonal att vägra ge vård. Det här borde vara en signal till övriga länder i Europa där frågan diskuteras. De svenska barnmorskorna är en del av en stor och välfinansierad anti-abortkampanj med Alliance Defending Freedom i spetsen, och de har inget att hämta i Europakonventionen för mänskliga rättigheter, säger Sara Bäckström, förbundsjurist på RFSU.

Europadomstolen anser uppenbart att den svenska system håller, där patientens behov av vård är överordnad. RFSU hoppas nu att andra länder följer efter det svenska exemplet för att säkerställa kvinnors rättigheter.