Till sidans huvudinnehåll
FN-flaggan

RFSU och RFSL välkomnar rekommendationer till Sverige om transpersoners rättigheter

RFSU och RFSL välkomnar rekommendationer till Sverige om sexuella och reproduktiva rättigheter. Flera länder rekommenderar att Sverige stärker rättigheterna för personer som fötts med intersexvariation och ändrar könstillhörighetslagen.

Idag var det Sveriges tur att förhöras i FN:s råd för mänskliga rättigheter, som en del av den så kallade UPR-processen, Universal Periodic Review. I processen är samtliga FN:s medlemsstater delaktiga och vart femte år kommer varje land upp för granskning. 

Civilsamhället kraftsamlade under UPR-processens för-session

Inför dagens förhör hade det svenska civilsamhället arbetat intensivt med att skriva skuggrapporter och kontakta andra staters ambassader och permanenta representationer i Genève för att framföra synpunkter och förslag om rekommendationer. I december förra året var det dags för den så kallade för-sessionen, då civilsamhällesorganisationer var på plats för att framföra ett muntligt uttalande och träffa andra staters representationer. RFSU var en av fem svenska organisationer som gav ett muntligt uttalande och vi träffade också ett stort antal stater. 

Tätt samarbete mellan RFSU och RFSL

RFSU och RFSL skrev en gemensam tematisk skuggrapport och var också del av en större skuggrapport som flera svenska organisationer skrev tillsammans. RFSU och RFSL har bland annat lyft frågor som förändring av könstillhörighetslagen, utredning om tredje juridiskt kön samt om förbud av ingrepp på spädbarn som föds med intersexvariation. Men också alla barns rätt till sina föräldrar oavsett hur barnen tillkommit och oavsett föräldrarnas kön, lika tillgång till subventionerade preventivmedel för alla, inklusive EU-migranter, papperslösa och asylsökande, förbättrat arbete mot våld, inklusive mäns våld mot kvinnor och annat våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och hatbrott, samt asylsökande hbtqi-personers situation. I den större skuggrapporten var bland annat frågan om en oberoende nationell institution för mänskliga rättigheter en viktig fråga. 

I dagens förhör med Sverige togs flera av dessa viktiga områden upp. Bland annat ansåg över 35 länder att Sverige bör inrätta en nationell MR-institution, en rekommendation som Sverige också fått tidigare. 

Tydligare rekommendationer än någonsin

Sverige har aldrig tidigare fått så tydliga rekommendationer när det gäller frågor som rör sexuella och reproduktiva rättigheter eller hbqti-personers rättigheter. Peru tryckte på asylsökande och papperslösas behov av sexuella och reproduktiva rättigheter. Belgien fokuserade på behoven hos särskilt utsatta kvinnor och Paraguay rekommenderar att Sverige ser över tillgången till mödrahälsovård för kvinnor på landsbygden. 

Flera länder rekommenderar också att Sverige stärker rättigheterna för personer som fötts med intersexvariation och ändrar könstillhörighetslagen. Maltas samtliga tre rekommendationer till Sverige handlade om rättigheter för transpersoner och personer med intersexvariation, och handlade bland annat om att förändra könstillhörighetslagen. Också Danmark gav en rekommendation om könstillhörighetslagen. 

Utöver detta fick Sverige flera rekommendationer kopplade till mäns våld mot kvinnor och sexuellt våld mot kvinnor och barn. 

– Det är väldigt glädjande att Sverige den här gången fick konkreta rekommendationer på hbtqi-området och flera av de srhr-frågor vi lyft, vilket är något som saknats i de två tidigare UPR-cyklerna, säger Ulrika Westerlund, politiskt sakkunnig på RFSU. Vi är väldigt glada att dessa frågor hamnat så högt på agendan och hoppas nu att Sverige accepterar dessa rekommendationer. 

– Vi välkomnar också att Sveriges ansvariga minister på plats, jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, så tydligt nämnde hbtqi-personers rättigheter i sitt anförande, säger Ulrika Westerlund. 

Under förra veckan publicerades hela dokumentet med alla rekommendationer till Sverige. Regeringen måste återkomma med besked om vilka rekommendationer som accepteras senast till MR-rådets 44:e ordinarie möte som hålls mellan mitten av juni och början av juli i år. 

Några av de rekommendationer som RFSU tillsammans med RFSL arbetat särskilt för är de som gavs av Malta. Malta valde att ägna alla sina tre rekommendationer åt trans- och intersexrättigheter och rekommenderar Sverige att förändra vår könstillhörighetslag så att förändring av juridiskt kön skiljs åt från eventuella medicinska behandlingar. Malta tycker också att Sverige ska utreda möjligheten att införa ett tredje juridiskt kön, samt att vi ska överväga att införa begränsningar av möjligheten att operera underlivet på barn som föds med intersexvariation. Också Island, Nederländerna och Danmark gav Sverige rekommendationer om att förändra vår könstillhörighetslag så att förändring av juridiskt kön inte längre kopplas ihop med medicinska behandlingar. 

Vi arbetade också för att få länder att särskilt nämna sexuell läggning och könsidentitet i rekommendationer som handlar om till exempel att motarbeta hatbrott. Sådana rekommendationer fick Sverige nu från Kanada och Spanien. 

Från Island och Azerbajdzjan fick vi rekommendationer om att förbättra stödet till offer för sexuellt våld och annat våld, samt att stärka polisens kapacitet på området. RFSU och RFSL hade särskilt betonat vikten av ökad kapacitet inom rättsväsendet för att fler fall av våldtäkt skulle kunna gå till åtal. Azerbajdzjan gav oss en rekommendation om exakt detta. Också Montenegro, Australien, Luxemburg, Botswana, Chile och Colombia gav rekommendationer på området mäns våld mot kvinnor och annat våld i nära relationer. 

Vi arbetade också för rekommendationer om att tillgången till subventionerade preventivmedel skulle bli mer jämlik och gälla för alla, även asylsökande, papperslösa och EU-migranter, i hela landet. Belgien och Peru gav nu Sverige rekommendationer på detta område. Australien och Bulgarien betonade mer generellt vikten av att skydda EU-migranters mänskliga rättigheter och att garantera tillgången till bland annat sjukvård. 

En annan fråga som vi lyfte handlade om att förbättra statistiken gällande förlossningsvården, så att effekter av stängda förlossningskliniker blir synlig. Paraguay lyfte nu detta område i en rekommendation till Sverige. 

I vår skuggrapport behandlade vi bland annat frågan om asylsökande hbtqi-personers situation och vikten av att inte skicka tillbaka personer till länder där de kan utsättas för skada. Detta gav nu Mexiko Sverige en rekommendation om.