Till sidans huvudinnehåll
En marsch för aborträtten i Washington DC

USA, aborträtten och Högsta domstolen: 6 saker du behöver veta

Abortfrågan kom upp till USA:s högsta domstol igår 1 december. Vad innebär det och vad kan det få för konsekvenser? Här är sex saker du behöver veta.

Det här gäller enligt grundlagen

Alla delstater tillåter idag abort till åtminstone vecka 20 tack vare tidigare beslut av Högsta domstolen (HD), bland annat i det kända fallet Roe mot Wade. Så länge fostret inte kan överleva utanför livmodern får delstaten inte blanda sig i.

Domarna i HD ska nu bedöma om Mississippis lagförslag, med ett abortförbud efter vecka 15, kan tillåtas enligt USA:s grundlag. Om de beslutar att Mississippis lag ska få gå igenom innebär det stora konsekvenser för aborträtten i hela USA.

De kan komma med ett beslut när som helst efter att ha hört argumenten, men senast i slutet av juni.

Redan nu är läget svårt

– Sedan 2011 har vi sett över 500 restriktioner i olika delstater för att begränsa aborträtten, säger Kristina Castell, sakkunnig på RFSU.

Abort får inte förbjudas, men det går att minska tillgången på olika sätt.
– Sex delstater har bara en klinik och det är otroligt svårt redan i dagsläget för de som är mest utsatta att få tillgång till abort, fortsätter Kristina.

Mississippi-fallet är en del av en långsiktig strategi

Utöver olika sätt att begränsa tillgången till abort har vi de senaste åren sett många lagförslag liknande det i Mississippi. Delstaterna har medvetet brutit mot grundlagen då målet har varit att någon av dem skulle tas upp i HD för att kunna påverka aborträtten i hela landet. Det är den risken vi står inför nu.

Det här händer om Roe mot Wade rivs upp

– Man tror att 34 delstater direkt kommer att begränsa aborträtten. Elva delstater har en så kallad trigger law som träder i kraft så fort den tidigare lagen upphävs, säger Kristina Castell.

Utan Roe mot Wade skulle 41 procent av USA:s kvinnor drabbas av att deras närmaste abortklinik tvingas stänga. Avståndet till den närmaste kliniken skulle öka från 56 kilometer i genomsnitt till 446 kilometer. (Källa: Where Abortion Access Would Decline if Roe v. Wade Were Overturned - The New York Times)

De redan utsatta drabbas mest

Lagliga aborter skulle fortfarande äga rum i ett USA utan Roe mot Wade – men ojämlikheten när det gäller tillgång till en laglig och säker abort skulle öka enormt. De som bor i södra USA, svarta kvinnor och fattiga skulle påverkas mest.

Det är inte bara mörkt

Även om hotet mot aborträtten i USA är påtagligt just nu är det viktigt att komma ihåg att utvecklingen går åt rätt håll globalt.

– Det är lätt att ha en svart bild med ett växande motstånd och en stark polarisering globalt, men vi får inte glömma att det är fler länder som har liberaliserat abortlagar än tvärtom, och vi ser även en stark mobilisering för kvinnors rättigheter och abortfrågan, säger Kristina Castell.