Till sidans huvudinnehåll

Abortkrisen i USA — RFSU befarar att människor kommer att dö

RFSU kommenterar nattens läcka från USA:s högsta domstol som sägs visa att den nationella lagen (Roe vs Wade) som garanterar rätten till abort kommer att hävas. Nyheten skakar om USA och världen.

Utan Roe vs Wade skulle 41 procent av USA:s kvinnor drabbas av att deras närmaste abortklinik tvingas stänga.

— Skulle lagen rivas upp är det förödande. De som vill göra abort kommer att behöva resa långt för att få tag i den vård de behöver. Det är långt ifrån alla som har råd och möjlighet till det. Det blir en klassfråga. USA:s fattigaste kvinnor förlorar rätten att själva bestämma över sin kropp och riskerar att dö av osäkra, illegala aborter, säger Kristina Castell, sakkunnig på RFSU.

— Vi kan se avskräckande exempel från exempelvis Polen som har inskränkt sina aborträttigheter kraftigt. Där har flera kvinnor dött för att de har förvägrats vård, fortsätter Kristina Castell.

— Vi har partners över hela världen som jobbar med aborträtten och vi ser tydliga konsekvenser av inskränkta aborträttigheter eller abortförbud. De som blir ofrivilligt gravida slutar inte göra abort, de gör farliga aborter istället. Rätten till sin kropp är en viktig mänsklig rättighet som världens största demokrati nu kan dra in på. Konsekvenserna kommer bli förödande, det är ingen gissning, det är fakta, säger Kristina Castell.

Det är dock viktigt att betona att det inte är klart ännu. Beslutet är ännu inte fattat i Högsta domstolen, även om läckan tyder på att Roe vs Wade kommer omkullkastas. RFSU har nära kontakt med systerorganisation Planned Parenthood Federation som arbetar aktivt med frågan på nationell nivå.